Wyobcowane, wyobcowani. Raport z badania sytuacji osób LGBTQ studiujących na UW – edycja 2016

Tytuł: Wyobcowane, wyobcowani. Raport z badań nad sytuacją osób LGBTQ studiujących na Uniwersytecie Warszawskim – edycja 2016
Redakcja: Jej Perfekcyjność
Wydawca:
 Queer UW
Miejsce i data wydania: Warszawa 2016
Liczba stron: 50
ISBN: 978-83-932889-3-9 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-932889-4-6 (wersja e-book)

Kliknij aby pobrać

Ze wstępu: Uniwersytet Warszawski jest fascynującym i skomplikowanym organizmem. (…) Stopień skomplikowania pogłębia także zwiększającą się różnorodność osób, które związane są z naszą uczelnią. Budzi to często niepokój i obawy, związane z nieumiejętnością radzenia sobie z ową różnorodnością. Ostatecznie jednak wierzymy, że sytuacja ta jest korzystna dla uczelni i jej społeczności. To dobrze, że na UW jest tak kolorowo, ciekawie i zaskakująco. Tylko taka atmosfera – szacunku dla odmienności, różnicy poglądów i zdań – ale i czerpanie z tej różnorodności mogą stać się podstawą innowacyjnych pomysłów, rozwoju naukowego i coraz wyższych pozycji uczelni w rankingach.