Fotorelacja z konferencji „Strategie queer 2…”

Dziękujemy wszystkim osobom, które przybyły na konferencję „Strategie queer 2″. Zaangażowanie gości i publiczności sprawiło, że wydarzenie było dla nas wszystkich intelektualną ucztą.

Organizatorami konferencji były: Queer UW, „InterAlia”. Wsparcie: Ośrodek Studiów Amerykańskich UW, Fundacja Wolontariat Równości, Samorząd Studentów UW.

Fot. Andrzej Stawiński/Fundacja Wolontariat Równości

Zapraszamy na konferencję „Strategie queer 2″

Znamy program zaplanowanej na 2-3 czerwca 2016 konferencji „Strategie queer 2″. Ruszył także formularz rejestracyjny dla osób zainteresowanych uczestnictwem w wydarzeniu.

Zarejestruj się!

/// O KONFERENCJI

Queer studies, interdyscyplinarne badania nad problematyką nienormatywności płciowej, seksualnej i cielesnej, rozwijają się od lat dziewięćdziesiątych minionego wieku przyczyniając się do lepszego zrozumienia napięć pomiędzy normatywnymi wzorcami cielesności, płci i seksualności a nienormatywnością.  Ponieważ cielesność, płeć i seksualność uwarunkowane są społecznie, kulturowo, polityczne, prawnie i ekonomicznie, badania te prowadzone są  w powiązaniu z różnymi obszarami wiedzy naukowej.  Obecne w polskiej nauce od lat dwutysięcznych podejście queer stało się ważnym narzędziem badań socjologicznych, filozoficznych, kulturoznawczych i antropologicznych, filozoficznych, literaturoznawczych, językoznawczych, prawnych i wielu innych, dostarczając niezwykle użytecznych narzędzi do opisu sytuacji osób nieheteroseksualnych i transpłciowych w naszej części świata i wskazując na możliwe perspektywy zmian. Badaniom queer poświęcono liczne prace licencjackie i magisterskie, rozprawy doktorskie i habilitacyjne.

Tytułowe „strategie queer” odnoszą się przede wszystkim do strategii badawczych, a więc do kwestii metodologicznych i teoretycznych, mających jednak przełożenie na sprawy bardzo praktyczne. Dlatego „strategie queer” dotyczą także rozwiązań prawnych, podejmowanych działań politycznych, języka używanego w debacie publicznej oraz sposobów przedstawiania cielesności, seksualności i płci.

Celem drugiej konferencji poświęconej strategiom queer zorganizowanej przez koło naukowe Queer UW jest ukazanie różnorodności polskich przedsięwzięć badawczych w zakresie queer studies, ze szczególnym uwzględnieniem badań studenckich i doktoranckich wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat. Pozwoli to na uchwycenie rozwoju tych badań w Polsce i wskaże perspektywy na kolejne lata.

Konferencja przypada w pięciolecie koła naukowego Queer UW i odbywa się w pięć lat po pierwszej konferencji „Strategie queer”. Jest jednocześnie konferencją na dziesięciolecie czasopisma naukowego „InterAlia”, którego redakcja jest współorganizatorem konferencji. Zbiega się także z czterdziestoleciem Ośrodka Studiów Amerykańskich UW, będącego jednym ze sponsorów konferencji, i  z dwustuleciem Uniwersytetu Warszawskiego.

Po konferencji planowane jest wydanie punktowanej publikacji.

/// MIEJSCE

Uniwersytet Warszawski, Kampus Główny (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)
Budynek Samorządu Studentów UW (po prawej za Bramą Główną)
II piętro, sala 200

/// PROGRAM KONFERENCJI

// 2 CZERWCA – CZWARTEK

9.00-9.30 Rejestracja uczestników i uczestniczek

9.30- 10.00 Otwarcie i przywitanie
10.00-10:20 Opening remarks – Dr Antke Engel (Institute for Queer Theory, Berlin)
10:20-10:40 Ogłoszenie wyników Badania sytuacji osób LGBTQ studiujących na Uniwersytecie Warszawskim 2016 (Queer UW)

10.40-11.50 Sesja 1. Przełomy wieków

* Nie chodzi (tylko) o seks – różnorodność postrzegania praktyk BDSM w świetle współczesnych badań socjologicznych i psychologicznych – mgr Agnieszka Kaczmarczyk (Uniwersytet Warszawski)
* „Okno na świat” – westernizacja i komodyfikacja seksualności a drag w Polsce na przełomie wieków – mgr Ludmiła Janion (Uniwersytet Warszawski)
* Homoseksualista w konserwatywnej strategii Kremla – mgr Wojciech Sitarz (Uniwersytet Wrocławski)
* Dyskusja

11.50- 12.10 Przerwa kawowa

12:10-13:50 Sesja 2. Deviance Studies

* Wprowadzenie – dr Krystyna Mazur (Uniwersytet Warszawski)
* A Queer Method? Samuel Delany’s Empiricism and the History of Deviance Studies – prof. Heather Love (University of Pennsylvania)
* Dyskusja

13.50 – 14.25 Przerwa obiadowa

14:25 – 15:50  Sesja 3. Narracje i ekspresje (nie)tożsamości

* Not exactly… Smashing the Gender Binary at the Academy of Fine Arts in Vienna – mgr Kamil-Julian (Academy of Fine Arts, Vienna)
* Ich własny margines? Doświadczanie i tworzenie przestrzeni miejskiej Warszawy przez osoby niehetero/niecisnormatywne – mgr Agnieszka Weseli (Uniwersytet Warszawski)
* Jak zostać aseksualist(k)ą? Wolny wybór a tworzenie tożsamości aseksualnej – mgr Anna Kurowicka (Polska Akademia Nauk)
* Dyskusja

15:50-16:10 Przerwa kawowa

16:10-18.00 – Sesja 4. Historia squeerowana

* Cruising the 1970s. – dr hab. Tomasz Basiuk (Uniwersytet Warszawski)
* „Leczenie jest możliwe i skuteczne”? Homoseksualizm w polskich długich latach 70. – dr hab. Agnieszka Kościańska (Uniwersytet Warszawski)
* „Co to znaczy tolerancja?” – kontekst społeczny i tło prasowe dla akcji „Niech nas zobaczą” oraz jej wpływ i znaczenie w późniejszych latach – mgr Mateusz Myślicki (Uniwersytet Wrocławski)
* Troskliwe oko władzy. Archiwa „Hiacynt”, gorączka archiwum i metodologia queer – dr Ewa Majewska (ICI Berlin)
* Dyskusja

 

// 3 CZERWCA – PIĄTEK

9.00-9.30 Rejestracja uczestników i uczestniczek

9.30-10.55 – Sesja 5. (Nie)binarne (pr)opozycje

* True-trans czy gender-queer? Wpływ paradygmatu badawczego na konstrukcję (nie)tożsamości genderowej osób transpłciowych – dr Anna Kłonkowska (Uniwersytet Gdański)
* Queer biology? – mgr Monika Folkierska-Żukowska (Uniwersytet Warszawski)
* Queer and Religion – beyond the binary? – mgr Marcin Sroczyński (Uniwersytet Warszawski)
* Seksualność niepełnosprawnych intelektualnie z perspektywy teorii queer – mgr Marta Jurczyk, (Uniwersytet Gdański)
* Dyskusja

10.55-11.10 Przerwa kawowa

11.10-12.30 Sesja 6. Instytucje vs queer

* Trudne sprawy, czyli o przemocy symbolicznej i fizycznej w środowisku LGBT/Q – dr hab. Tomasz Sikora (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
* LGBT-friendly workplace. How does the situation in Polish companies look like? – mgr Jej Perfekcyjność (Uniwersytet Warszawski)
* Bash back is dead, bash back forever! – Praktykowana negatywność i życie jako rewolta – Agata Ambroziak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza / Kolektyw KŁAK)
O heteronormatywności i jej przemilczaniu w ustawie o świadczeniach rodzinnych w Polsce – mgr Anna Kasten (Techniczny Uniwersytet Berlin)
* Dyskusja

12.30-12.45 Przerwa kawowa

12.45-14.10 Sesja 7. (Nie)metodologia

* Libido, Sublimacja i Kultura (Re)Produktywności: Freud/Edelman – dr Przemysław Uściński
* Utuczony schorowany queer, czyli perspektywa fat queer studies and disability studies w badaniach nad nienormatywnym ciałem – mgr Marta Usiekniewicz (Uniwersytet Warszawski)
* Między analizą dyskursu a podejściem intersekcjonalnym: badania na temat chrześcijan LGBT w Polsce – dr Dorota Hall (Polska Akademia Nauk)
* Przeciw metodologii – mgr Monika Kłosowska (Uniwersytet Warszawski)
* Dyskusja

14.10-14.50 Przerwa obiadowa

14.50- 15.45 – Sesja 8. Queerowe percepcje zmysłowe

* Pamiętnik z okresu queerowego dojrzewania. Narracje paranoiczne u wczesnego Gombrowicza – dr Błażej Warkocki (Uniwersytet im. A. Mickiewicza)
* Budowanie bezpieczniejszych queerowych przestrzeni poprzez dźwięk – mgr Zofia Hołubowska (Academy of Fine Arts Vienna)
* Dyskusja

15.45 Zakończenie konferencji

/// KOMITET NAUKOWY

dr hab. Tomasz Basiuk (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Danuta Duch-Krzystoszek (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)
dr hab. Dominika Ferens (Uniwersytet Wrocławski)
prof. Ireneusz Krzeminski (Uniwersytet Warszawski)
dr Krystyna Mazur (Uniwersytet Warszawski)

/// ORGANIZATORKI_ZY

- Queer UW (www.queer.uw.edu.pl)
- „InterAlia” (www.interalia.org.pl)

/// WSPARCIE

- Ośrodek Studiów Amerykańskich UW (www.asc.uw.edu.pl)
- Fundacja Wolontariat Równości (www.wolontariatrownosci.pl)
- Samorząd Studentów UW (www.samorzad.uw.edu.pl)

Heather Love będzie gością ostatniego konwersatorium „Queerowe (od/do)czytanie”

Ostatnie spotkanie w ramach całorocznego cyklu nosić będzie tytuł „Deviance Studies, Stigma, and Queer Theory”. Naszą gością będzie prof. Heather Love z University of Pennsylvania. Spotkanie odbędzie się 6 czerwca o 16:00 w języku angielskim.

Wydarzenie na facebooku TUTAJ.

Surrounded by numerous pop-scientific events and social issues that tend to be treated in a superficial manner, we aim to dig a little deeper in our quest to understand. By organising seminars we strive towards a redefined, yet classical in its essence, Mentor–Student relation.
This time however, taking into consideration a queer understanding of what Socratic teaching actually stood for and why it became the principal definition of methods used in Academia, we want to move beyond its constraints and treat our guest lecturers as facilitators, who will offer hints rather than fixed answers. Thus, discussions on the chosen topics will not only be looked at through the lense of queer theories but will also be an attempt to challenge existing norms.

Every „Queer (Re/Un)Reading” seminar will be preceded by a short introduction of the chosen readings, based on their critical analysis and queer reading. This will form a basis for the following discussion.

This session would combine some classic readings in the sociological study of deviance with some canonical texts in queer studies in order to draw connections between them.

We will discuss texts:
- Erving Goffman, Stigma (excerpt)
- Esther Newton, Mother Camp (excerpt)
- Gayle Rubin, “Thinking Sex”
- Cathy J. Cohen, “Punks, Bulldaggers, and Welfare Queens”

All the texts will be e-mailed to participants prior to the meeting.

Heather Love is the R. Jean Brownlee Term Associate Professor at the University of Pennsylvania, where she teaches courses in gender and sexuality studies, twentieth-century literature and culture, affect studies, film and visual culture, and critical theory. She has also taught at Harvard University, New York University, and Princeton University. She is the author of Feeling Backward: Loss and the Politics of Queer History (Harvard); she is the editor of a special issue of GLQ on Gayle Rubin (“Rethinking Sex”) as well as the co-editor a forthcoming issue of Representations (“Description Across Disciplines”) . She is working on projects on description, comparative social stigma, and pedagogy and mentorship in queer studies.

If you’re interested – REGISTER HERE.

Paris is burning – zapraszamy na pokaz filmu z przedmową

To jeden z najważniejszych w historii New Queer Cinema film w historii. Na pokaz z przedmową Bartosza Żurawieckiego zapraszamy 21 kwietnia o godzinie 16:30 do Klubokawiarni Towarzyska. Wstęp wolny.

Paris Is Burning

Wydarzenie na facebooku znaleźć można tutaj.

Pokaz odbędzie się w klubokawiarni Towarzyska przy ul. Zwycięzców 49.

Naszym gościem będzie Bartosz Żurawiecki. Od 1995 przez pięć lat w poznańskim oddziale „Gazety Wyborczej” zajmował się redagowaniem stron poświęconych kulturze w dodatku „Co jest grane” i wydawanej podczas Festiwalu Teatralnego „Malta” – Gazety na Maltę. Od 2000 roku był stałym współpracownikiem miesięcznika „Film”. Po zamknięciu pisma w 2013 roku objął dział recenzji w magazynie „Kino„. W 2005 roku zadebiutował powieścią Trzech panów w łóżku, nie licząc kota. W tym samym roku wydał zbiór dramatów Erotica alla polacca. Nowele dramatyczne. 19 października 2007 ukazała się jego trzecia książka – Ja czyli 66 moich miłości. Jest także współautorem książek Homofobia po polskuAutorzy polskiego kina i Parametry pożądania: kultura odmieńców wobec homofobii.

Film „Paris is Burning”, uważany za jedno z najważniejszych dokonań w New Queer Cinema, ukazuje miejsce zjawiska drag (queen) w kulturze popularnej lat 90. Dokument prezentuje środowisko czarnych bądź latynoskich drag queens oraz transseksualistów, których życie toczyło się w barach i klubach tanecznych Harlemu na przełomie lat 80. i 90. Film wszedł na ekrany kin studyjnych niemal równocześnie z wejściem na rynek albumu Madonny „Vogue”, wraz z promującym go teledyskiem. W obydwu utworach pojawiał się motyw voguing – formy tanecznej, na którą składa się szereg póz, wykonywanych przez tancerza imitującego w kampowy sposób figury z pokazów mody. Dzieło Livingstone uznaje się za próbę – rzadką w NQC – połączenia kwestii queer oraz rasowych, potraktowanych w nieesencjonalistyczny sposób, a zarazem krytyki sposobów reprezentacji, zaproponowanych przez innych twórców queerowych. Wybór problematyki oraz bohaterów czyni ten film ponadto głosem w dyskusji na temat queerowej tożsamości oraz jej funkcjonowania w przestrzeni miejskiej, oferującej wiele poziomów – dosłownie, gdy mówić o podziemnych klubach – alternatywnej egzystencji.

Film jest także przypomnieniem, że osoby o innej karnacji, czarne, Latynosi, osoby chore na AIDS, drag queens i drag kings też są częściami „środowisk LGBTQ”. I najczęściej to ich dotyka wykluczenie. Tak było w latach osiemdziesiątych, tak jest i dziś. Film „Paris is burning” pokazuje rzeczywistość sprzed trzydziestu lat, doskonale opowiadając o nowojorskiej kulturze balowej. Obraz pozostaje na pewnym poziomie nadal aktualny, prawdziwy i także w swojej lekkości i poczuciu humoru – przejmujący. Warto zobaczyć i wyjść od niego jako przyczynku do dyskusji o dzisiejszych czasach, sposobie traktowania „nienormatywnych” przez społeczeństwo, queerowaniu rzeczywistości oraz o skrywanych i uzewnętrznianych przez nas fobiach.

Reżyserka filmu Jennie Livingston urodziła się w 1962 roku w Los Angeles. Ukończyła fotografię na Yale University i pracowała jako fotograf. W 1985 roku przeniosła się do Nowego Jorku i zainteresowała filmem. Praca nad „Paris is Burning” zajęła jej pięć lat – dwa lata przygotowań i trzy lata zdjęć, podczas których powstało 70 godzin materiału.

Przy współpracy z Inicjatywą WHATEVER (www.whatever.edu.pl).

Pokaz zrealizowano dzięki wsparciu z budżetu Samorządu Studentów UW.