Pokaz filmu Queer UW zaatakowany petardą z homofobicznym napisem | AKTUALIZACJA

Podczas poniedziałkowego pokazu filmowego na Uniwersytecie Warszawskim nieznani sprawcy wrzucili do pomieszczenia petardę z napisem „Zakaz pedałowania” i obraźliwymi ulotkami.

Okazją do organizacji pokazu filmu „Brother Outsider” był Dzień Martina Luthera Kinga – najbardziej znanego czarnego działacza na rzecz równouprawnienia rasowego. Bohaterem filmu był Bayard Rustin, wymazany z historii ruchu z powodu swojej homoseksualności. Dokument przypomnieć miał jego osiągnięcia i pracę, jaką wykonał.

– W trakcie pokazu ktoś otworzył drzwi i wrzucił do środka petardę wraz z obraźliwymi napisami – opowiada Agnieszka Ziemińska, Prezeska Queer UW. – Gdy wybiegali z budynku, rzucili jeszcze obraźliwe ulotki, atakujące naszą organizację. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Po wybuchu, widownia przeniosła się do innej sali, gdzie kontynuowano pokaz. Przedmowę do dzieła wygłosiła zaproszona na spotkanie dr Anna Pochmara-Ryżko z Instytutu Anglistyki UW. W swoim komentarzu zwracała uwagę m.in. na to, jak pokojowy i pozbawiony przemocy był ruch, w jaki włączyli się Martin Luther King i Bayard Rustin.

Obecni w budynku przedstawiciele władz samorządu studentów wezwali na miejsce straż akademicką oraz policję, która prowadzi postępowanie w tej sprawie.

Pokaz odbył się w ramach cyklu Queerowy Klub Filmowy, w ramach którego Queer UW co najmniej raz w miesiącu zaprasza na otwarte darmowe pokazy, na których poruszane są tematy dotyczące wykluczenia, zapomnianej historii, seksualności oraz dyskryminacji. W lutym zaplanowano kolejny pokaz.

AKTUALIZACJA – 17 stycznia 2017

Uniwersytet Warszawski wydał oświadczenie, w którym stanowczo potępia incydent. Czytamy w nim m.in.: „Na Uniwersytecie nie ma i nigdy nie będzie zgody na stosowanie jakichkolwiek form przemocy i próbę zastępowania dyskusji agresją. Uniwersytet jest i zawsze pozostanie miejscem, w którym uczestnicy debaty kierują się siłą argumentów, a nie argumentem siły.

Całe oświadczenie UW znaleźć można tutaj.

Zapraszamy na pokaz filmu Brother Outsider z przedmową dr Anny Pochmary-Ryżko [Queerowy Klub Filmowy]

Historia wymazanego z powodu swojej homoseksualności bohatera ruchu równouprawnienia rasowego Bayarda Rustina jest tematem filmu, na pokaz którego zapraszamy 16 stycznia o godzinie 16:30 na Uniwersytet Warszawski. Wstęp wolny.

Wydarzenie na facebooku tutaj.

Wielokrotnie nagradzany dokument “Brother Outsider” (2013) ma na swoim koncie przeszło 25 nagród i wyróżnień. Doceniony nagrodą Grand Jury Prize na Sundance Film Festival, na którym debiutował, stanowi poruszający hołd dla zapomnianej postaci ruchu praw obywatelskich, Bayarda Rustina.

Nagrodzony w 2013 roku przez prezydenta Baracka Obamę pośmiertnym Prezydenckim Medalem Wolności, Rustin był postacią równie fascynującą co kluczową dla historii Ruchu: jeden z najważniejszych organizatorów marszu na Waszyngton, doradca Martina Luthera Kinga i A. Philpa Randolpha, propagator nauk Gandhiego, od którego uczniów uczył się w Indiach. Jednak ze względu na swoją homoseksualną orientację jego nazwisko nie przeszło do historii wraz z pozostałymi ojcami ruchu praw obywatelskich. FIlm “Brother Outsider” przybliża zarówno sylwetkę tej ciekawej postaci, jak i kreśli sytuację osób homoseksualnych w Ameryce lat 20.

Naszą gością będzie dr Anna Pochmara-Ryżko, adiunktka w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada dwa tytuły magistra w zakresie literatury oraz kultury amerykańskiej. Jej publikacje dotyczą przede wszystkim męskości i płci kulturowej, badań nad seksualnością oraz kultury afro-amerykańskiej. Jest autorką książki “The Making of the New Negro: Black Authorship, Masculinity, and Sexuality” (2011).

Film zaprezentowany będzie w ramach Queerowego Klubu Filmowego.
Pokaz odbędzie się w sali 200 w budynku Samorządu Studentów UW.
Projekt dofinansowano z budżetu Samorządu Studentów UW.

Zapraszamy na pokaz filmu „United in Anger” z przedmową [Queerowy Klub Filmowy]

Queerowy Klub Filmowy zaprasza 13 grudnia o 16:00 na pokaz filmu dokumentalnego „United in anger”. Gościem projekcji będzie Jakub Janiszewski.


Wydarzenie na facebooku tutaj.

„United in Anger: A History of ACT UP” to inspirujący dokument o narodzinach i życiu ruchu społecznego ACT UP z perspektywy osób zaangażowanych w walkę z pandemią HIV/AIDS w USA. Wykorzystując historie mówione członków ACT UP, jak również unikatowe zdjęcia archiwalne, film przedstawia siłę ruchu ACT UP: jego walkę przeciw korporacyjnej chciwości, obojętności społecznej i zaniedbaniom rządu amerykańskiego.
Producenci Jim Hubbard i Sarah Schulman stworzyli film, który doskonale chwyta wysiłki ruchu, by usunąć stygmatyzację z osób chorych na AIDS, przyśpieszyć badania nad lekami na chorobę oraz ukazać prawdę o epidemii. W filmie pokazano kilka akcji ACT UP, m.in. „Seize Control of the FDA”, „Stop the Church” i „Day of Desperation”.

Naszym gościem będzie Jakub Janiszewski.

Jakub Janiszewski to polski felietonista, reportażysta i dziennikarz radiowy. W swoich publikacjach zajmował się przede wszystkim kulturą. Był krytykiem teatralnym w „Życiu Warszawy” oraz redaktorem prowadzącym dział teatralny w „Informatorze Kulturalnym Stolicy”. Współpracował m.in. z Polskim Radiem, miesięcznikami „Machina” i „Max”. Publikował w „Teatrze” i „Scenie”.
Jest autorem przełomowej książki: „Kto w Polsce ma HIV?” (2013), będącej syntetycznym przeglądem historii HIV/AIDS na świecie oraz w Polsce – począwszy od lat 90., aż po współczesność. Książka zawiera także rys ewolucyjny postaw polskiego społeczeństwa wobec zjawiska AIDS; odniesienie do działalności Krajowego Centrum ds. AIDS oraz swego rodzaju reportaż na temat reakcji Ministerstwa Zdrowia na epidemię HIV w Polsce.

Film zaprezentowany będzie w ramach Queerowego Klubu Filmowego. Pokaz odbędzie się w sali 200 w budynku Samorządu Studentów UW.

Wstęp wolny. Wydarzenie dofinansowano z budżetu Samorządu Studentów UW.

Trailer filmu:

Osoby LGBT na Uniwersytecie Warszawskim czują się wyobcowane. Raport „Wyobcowane, wyobcowani”

Queer UW właśnie ogłosiło wyniki swojego badania. Raport „Wyobcowane, wyobcowani” analizuje sytuację osób LGBTQ, które studiują na Uniwersytecie Warszawskim.

Badanie sytuacji osób LGBTQ studiujących na UW przeprowadzono już po raz drugi – dokładnie 5 lat po pierwszej jego edycji. W badaniu brać udział mogły zarówno osoby heteronormatywne jak i osoby LGBTQ.

– Nie trzeba być osobą LGBTQ, by doświadczyć dyskryminacji lub być jej świadkiem – wyjaśnia Agnieszka Ziemińska, Prezeska Queer UW. – Dlatego w naszych badaniach ilościowych zawsze pytamy wszystkie osoby studiujące o te kwestie. Choć, co ważne, często odpowiedzi na konkretne pytania różnią w zależności od tego, kto na nie odpowiada.

O ile w badaniu ilościowym odpowiadać mogły wszystkie osoby studiujące na Uniwersytecie Warszawskim, o tyle w dalszej części – wywiadach pogłębionych – brały już udział jedynie osoby LGBTQ. Zebrany w ten sposób materiał badawczy został poddany analizie a jego wyniki opublikowano w raporcie „Wyobcowane, wyobcowani”, który ukazał się dzisiaj. Tytuł raportu oddaje uczucie, o jakim często mówiły osoby nieheteronormatywne w perspektywie studiowania na UW. W rozmowach z badaczkami i badaczami podkreślały, że zazwyczaj nie wiedzą, jak reagować na sytuacje homofobiczne na uczelni ale i że czują, jakby nikomu na Uniwersytecie Warszawskim nie zależało na tym, by takie sytuacje wyeliminować. Brakuje im także przestrzeni i wydarzeń otwartych na osoby LGBTQ.

Raport możesz pobrać w PDF tutaj.

40 proc. studentek i studentów UW było świadkiem sytuacji, w której ktoś na Uniwersytecie Warszawskim publicznie wygłaszał homofobiczne stanowisko. To wzrost o 5 punktów procentowych w porównaniu z wynikami badania z 2011 roku. Co czwarta osoba stwierdziła także, że takie sytuacje zdarzały się często lub bardzo często.

– Najbardziej niepokojące dla nas są jednak sytuacje, gdy osoby LGBTQ doświadczają przemocy w sposób fizyczny – wyjaśnia Jej Perfekcyjność, autorka raportu z badania. – Spośród osób badanych aż 3 proc. było świadkiem lub ofiarą pobicia na UW. To bardzo niepokojąca liczba. 11 proc. respondentek i respondentów doświadczyło lub widziało sytuacje, w których ktoś być potrącany, szarpany lub uderzony z powodu swojej orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej na UW.

Tylko 14 proc. osób studiujących na UW nie zna na uczelni wyoutowanych osób LGBT. W porównaniu z rokiem 2011 odsetek ten zmalał o 4 punkty procentowe. Oznacza to, że osoby LGBT są coraz bardziej widoczne na uczelni i – jak można zakładać – coraz mniej obawiają się mówienia o swojej nieheteronormatywności. Warto zaznaczyć, że aż 2/3 osób studiujących na UW zna więcej niż 2 wyoutowane osoby LGBT. 54% badanych osób uważa, że wyoutowanie się na Uniwersytecie Warszawskim nie jest powodem dyskomfortu dla studentek i studentów. Co trzecia osoba badana jest przeciwnego zdania, zaś 14% respondentek i respondentów nie ma zdania na ten temat.

Podobnie, jak pięć lat temu, wskazano te wydziały i jednostki, które wydają się studentom i studentkom bardziej otwarte i te, które uważają za bardziej homofobiczne. Do tych przyjaźniejszych zaliczono m.in. Wydział Polonistyki, Instytut Kultury Polskiej, Instytut Filozofii, Instytut Etnologii

i Antropologii Kulturowej, Wydział „Artes Liberales”, Instytut Historii Sztuki czy też Instytut Socjologii. Do miejsc najmniej przyjaznych osobom LGBTQ zaliczono zaś Wydział Prawa i Administracji, Wydział Historyczny, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji oraz Wydział Pedagogiki.

– Te wskazania nie mają charakteru wiążącego i są dla nas jedynie „punktami zaczepienia” – wyjaśnia Jej Perfekcyjność. – Wśród rozmówczyń i rozmówców brakowało nam osób, studiujących na niektórych kampusach i stąd nie można nic powiedzieć o sytuacji w tych miejscach. Postaramy się zmienić to w kolejnych edycjach badania.

Badanie, przeprowadzone przez Queer UW jest jedyną tego typu inicjatywą w Polsce. Organizacja zachęca jednak inne uczelnie do realizacji podobnych przedsięwzięć. Niektóre publiczne uczelnie wyższe wyraziły już zainteresowanie tematem.

* * *

Badanie sytuacji osób LGBTQ studiujących na Uniwersytecie Warszawskim przeprowadzono w dniach 15 lutego-30 marca 2016 (część ilościowa) i 1-30 kwietnia 2016 (część jakościowa). W badaniu ilościowym, przeprowadzonym metodą CAWI, udział wzięło 325 osób. W badaniu jakościowym, przeprowadzonym metodą wywiadów pogłębionych, udział wzięło 16 osób.

Publikacja „Wyobcowane, wyobcowani. Raport z badań nad sytuacją osób LGBTQ studiujących na Uniwersytecie Warszawskim – edycja 2016” pod redakcją Jej Perfekcyjności dostępna jest nieodpłatnie on-line na stronie www.queer.uw.edu.pl (ISBN 978-83-932889-4-6) oraz w wersji drukowanej (978-83-932889-3-9).

Projekt zrealizowano dzięki dofinansowaniu z budżetu Samorządu Studentów UW.