Zapraszamy na pokaz filmu „United in Anger” z przedmową [Queerowy Klub Filmowy]

Queerowy Klub Filmowy zaprasza 13 grudnia o 16:00 na pokaz filmu dokumentalnego „United in anger”. Gościem projekcji będzie Jakub Janiszewski.


Wydarzenie na facebooku tutaj.

„United in Anger: A History of ACT UP” to inspirujący dokument o narodzinach i życiu ruchu społecznego ACT UP z perspektywy osób zaangażowanych w walkę z pandemią HIV/AIDS w USA. Wykorzystując historie mówione członków ACT UP, jak również unikatowe zdjęcia archiwalne, film przedstawia siłę ruchu ACT UP: jego walkę przeciw korporacyjnej chciwości, obojętności społecznej i zaniedbaniom rządu amerykańskiego.
Producenci Jim Hubbard i Sarah Schulman stworzyli film, który doskonale chwyta wysiłki ruchu, by usunąć stygmatyzację z osób chorych na AIDS, przyśpieszyć badania nad lekami na chorobę oraz ukazać prawdę o epidemii. W filmie pokazano kilka akcji ACT UP, m.in. „Seize Control of the FDA”, „Stop the Church” i „Day of Desperation”.

Naszym gościem będzie Jakub Janiszewski.

Jakub Janiszewski to polski felietonista, reportażysta i dziennikarz radiowy. W swoich publikacjach zajmował się przede wszystkim kulturą. Był krytykiem teatralnym w „Życiu Warszawy” oraz redaktorem prowadzącym dział teatralny w „Informatorze Kulturalnym Stolicy”. Współpracował m.in. z Polskim Radiem, miesięcznikami „Machina” i „Max”. Publikował w „Teatrze” i „Scenie”.
Jest autorem przełomowej książki: „Kto w Polsce ma HIV?” (2013), będącej syntetycznym przeglądem historii HIV/AIDS na świecie oraz w Polsce – począwszy od lat 90., aż po współczesność. Książka zawiera także rys ewolucyjny postaw polskiego społeczeństwa wobec zjawiska AIDS; odniesienie do działalności Krajowego Centrum ds. AIDS oraz swego rodzaju reportaż na temat reakcji Ministerstwa Zdrowia na epidemię HIV w Polsce.

Film zaprezentowany będzie w ramach Queerowego Klubu Filmowego. Pokaz odbędzie się w sali 200 w budynku Samorządu Studentów UW.

Wstęp wolny. Wydarzenie dofinansowano z budżetu Samorządu Studentów UW.

Trailer filmu:

Osoby LGBT na Uniwersytecie Warszawskim czują się wyobcowane. Raport „Wyobcowane, wyobcowani”

Queer UW właśnie ogłosiło wyniki swojego badania. Raport „Wyobcowane, wyobcowani” analizuje sytuację osób LGBTQ, które studiują na Uniwersytecie Warszawskim.

Badanie sytuacji osób LGBTQ studiujących na UW przeprowadzono już po raz drugi – dokładnie 5 lat po pierwszej jego edycji. W badaniu brać udział mogły zarówno osoby heteronormatywne jak i osoby LGBTQ.

– Nie trzeba być osobą LGBTQ, by doświadczyć dyskryminacji lub być jej świadkiem – wyjaśnia Agnieszka Ziemińska, Prezeska Queer UW. – Dlatego w naszych badaniach ilościowych zawsze pytamy wszystkie osoby studiujące o te kwestie. Choć, co ważne, często odpowiedzi na konkretne pytania różnią w zależności od tego, kto na nie odpowiada.

O ile w badaniu ilościowym odpowiadać mogły wszystkie osoby studiujące na Uniwersytecie Warszawskim, o tyle w dalszej części – wywiadach pogłębionych – brały już udział jedynie osoby LGBTQ. Zebrany w ten sposób materiał badawczy został poddany analizie a jego wyniki opublikowano w raporcie „Wyobcowane, wyobcowani”, który ukazał się dzisiaj. Tytuł raportu oddaje uczucie, o jakim często mówiły osoby nieheteronormatywne w perspektywie studiowania na UW. W rozmowach z badaczkami i badaczami podkreślały, że zazwyczaj nie wiedzą, jak reagować na sytuacje homofobiczne na uczelni ale i że czują, jakby nikomu na Uniwersytecie Warszawskim nie zależało na tym, by takie sytuacje wyeliminować. Brakuje im także przestrzeni i wydarzeń otwartych na osoby LGBTQ.

Raport możesz pobrać w PDF tutaj.

40 proc. studentek i studentów UW było świadkiem sytuacji, w której ktoś na Uniwersytecie Warszawskim publicznie wygłaszał homofobiczne stanowisko. To wzrost o 5 punktów procentowych w porównaniu z wynikami badania z 2011 roku. Co czwarta osoba stwierdziła także, że takie sytuacje zdarzały się często lub bardzo często.

– Najbardziej niepokojące dla nas są jednak sytuacje, gdy osoby LGBTQ doświadczają przemocy w sposób fizyczny – wyjaśnia Jej Perfekcyjność, autorka raportu z badania. – Spośród osób badanych aż 3 proc. było świadkiem lub ofiarą pobicia na UW. To bardzo niepokojąca liczba. 11 proc. respondentek i respondentów doświadczyło lub widziało sytuacje, w których ktoś być potrącany, szarpany lub uderzony z powodu swojej orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej na UW.

Tylko 14 proc. osób studiujących na UW nie zna na uczelni wyoutowanych osób LGBT. W porównaniu z rokiem 2011 odsetek ten zmalał o 4 punkty procentowe. Oznacza to, że osoby LGBT są coraz bardziej widoczne na uczelni i – jak można zakładać – coraz mniej obawiają się mówienia o swojej nieheteronormatywności. Warto zaznaczyć, że aż 2/3 osób studiujących na UW zna więcej niż 2 wyoutowane osoby LGBT. 54% badanych osób uważa, że wyoutowanie się na Uniwersytecie Warszawskim nie jest powodem dyskomfortu dla studentek i studentów. Co trzecia osoba badana jest przeciwnego zdania, zaś 14% respondentek i respondentów nie ma zdania na ten temat.

Podobnie, jak pięć lat temu, wskazano te wydziały i jednostki, które wydają się studentom i studentkom bardziej otwarte i te, które uważają za bardziej homofobiczne. Do tych przyjaźniejszych zaliczono m.in. Wydział Polonistyki, Instytut Kultury Polskiej, Instytut Filozofii, Instytut Etnologii

i Antropologii Kulturowej, Wydział „Artes Liberales”, Instytut Historii Sztuki czy też Instytut Socjologii. Do miejsc najmniej przyjaznych osobom LGBTQ zaliczono zaś Wydział Prawa i Administracji, Wydział Historyczny, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji oraz Wydział Pedagogiki.

– Te wskazania nie mają charakteru wiążącego i są dla nas jedynie „punktami zaczepienia” – wyjaśnia Jej Perfekcyjność. – Wśród rozmówczyń i rozmówców brakowało nam osób, studiujących na niektórych kampusach i stąd nie można nic powiedzieć o sytuacji w tych miejscach. Postaramy się zmienić to w kolejnych edycjach badania.

Badanie, przeprowadzone przez Queer UW jest jedyną tego typu inicjatywą w Polsce. Organizacja zachęca jednak inne uczelnie do realizacji podobnych przedsięwzięć. Niektóre publiczne uczelnie wyższe wyraziły już zainteresowanie tematem.

* * *

Badanie sytuacji osób LGBTQ studiujących na Uniwersytecie Warszawskim przeprowadzono w dniach 15 lutego-30 marca 2016 (część ilościowa) i 1-30 kwietnia 2016 (część jakościowa). W badaniu ilościowym, przeprowadzonym metodą CAWI, udział wzięło 325 osób. W badaniu jakościowym, przeprowadzonym metodą wywiadów pogłębionych, udział wzięło 16 osób.

Publikacja „Wyobcowane, wyobcowani. Raport z badań nad sytuacją osób LGBTQ studiujących na Uniwersytecie Warszawskim – edycja 2016” pod redakcją Jej Perfekcyjności dostępna jest nieodpłatnie on-line na stronie www.queer.uw.edu.pl (ISBN 978-83-932889-4-6) oraz w wersji drukowanej (978-83-932889-3-9).

Projekt zrealizowano dzięki dofinansowaniu z budżetu Samorządu Studentów UW.

 

Ogłoszenie wyników badania sytuacji osób LGBTQ na UW – zapraszamy!

Czy osoby LGBTQ mogą czuć się na Uniwersytecie Warszawskim bezpiecznie? Czy spotyka je tam dyskryminacja? A jeśli tak, to kto dyskryminuje najczęściej? Zapraszamy 21 listopada o godzinie 16:30 na spotkanie, na którym ogłosimy wyniki naszego badania.

Wydarzenie na facebooku tutaj.

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań szuka raport z badania sytuacji osób LGBTQ studiujących na UW. Na spotkaniu zaprezentowane zostaną jego najważniejsze wyniki i odbędzie się krótka dyskusja z autorkam_rami raportu.

Badanie sytuacji osób LGBTQ zrealizowano już po raz drugi – w pięć lat po pierwszej edycji. Na badanie składały się część ilościowa (ankieta przeprowadzona wśród studentek i studentów UW) oraz wywiady pogłębione z osobami LGBTQ, które studiują na Uniwersytecie Warszawskim.

Raport dostępny będzie on-line. Jego papierowa wersja trafi także do władz uczelni, władz samorządów studenckich oraz najważniejszych osób odpowiedzialnych za walkę z dyskryminacją w Warszawie i w Polsce.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
Projekt dofinansowano z budżetu Samorządu Studentów UW.

Zapraszamy na pokaz filmu „Screaming queens” z przedmową dra hab. Tomasza Basiuka [Queerowy Klub Filmowy]

Queerowy Klub Filmowy zaprasza 30 listopada o 16:30 na pokaz filmu dokumentalnego „Screaming queens”. Przedmowę do pokazu wygłosi dr hab. Tomasz Basiuk z Ośrodka Studiów Amerykańskich UW.

Wydarzenie na facebooku tutaj.

Myślisz, że ruch LGBT zaczął się w Stonewall Inn? Jesteś w błędzie. Trzy lata wcześniej drag queenki i transy w San Francisco zaczęły pierwszy zbiorowy protest przeciw policji. To właśnie ich opór i walka ośmieliły kolejne osoby i spowodowały, że lawina ruszyła.

Ich zapomnianą historię opowiada film „Screaming Queens”. Był rok 1966 i wykluczone społecznie osoby – głównie transy i drag queens – spędzały czas w popularnym wśród nich miejscu: jadłodajni Compton’s Cafeteria. I właśnie w tym miejscu zapoczątkowano pierwszy protest przeciw brutalności i homo/transfobii policji. W filmie usłyszymy i zobaczymy bohaterki_ów tych wydarzeń. To ostatnia szansa, bo uczestniczki_cy tych wydarzeń powoli odchodzą z tego świata.

Naszym gościem będzie dr hab. Tomasz Basiuk z Ośrodka Studiów Amerykańskich UW.

Tomasz Basiuk uzyskał stopień doktora na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego w 1997 roku, a stopień doktora habilitowanego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego w 2014 roku. Jego zainteresowania badawcze obejmują współczesną prozę i życiopisanie oraz teorie krytyczne, w tym teorię queer. Jest w gronie założycieli i redaktorów elektronicznego czasopisma naukowego InterAlia poświęconego studiom queer (www.interalia.org.pl). W latach 2005-2012 był dyrektorem Ośrodka Studiów Amerykańskich UW. Wykładał gościnnie na uniwersytetach w Polsce, Niemczech, Włoszech, Szwajcarii, Holandii i USA.

Film zaprezentowany będzie w ramach Queerowego Klubu Filmowego. Pokaz odbędzie się w sali 200 w budynku Samorządu Studentów UW.

Wstęp wolny.

Trailer filmu: