Kobiety samorządu UW. Raport z badania partycypacji wyborczej studentek Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2011-13

Książka jest podsumowaniem wyników badania przeprowadzonego przez Queer UW. W „Kobietach samorządu UW” znajduje się raport z kilkumiesięcznej pracy badawczej dotyczącej uczestnictwa kobiet w wyborach i we władzach samorządu studenckiego na Uniwersytecie Warszawskim.

Tytuł: Kobiety samorządu UW. Raport z badania partycypacji wyborczej studentek Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2011-13
Pod redakcją: 
Jej Perfekcyjności
Autorki i autorzy badania: Magdalena Brożyna, Olga Czeranowska, Maria Kruszyńska, Krzysztof Jarocki, Marta Marcjanik, Luiza Organek, Emilia Ozga, Ilona Sekular, Stefania Wyszyńska, Magdalena Zatorska
Wydawca: Queer UW
ISBN:
 978-83-932889-2-2
Data wydania: 2012
Liczba stron/format: 108/B5
Format: elektroniczny (e-publikacja on-line)

Dostępny jest za darmo TUTAJ oraz poniżej.

Ze wstępu:
Korzystanie z demokratycznego prawa do wybierania i bycia wybieranym jest jednym z najistotniejszych czynników wpływających na rozwój postaw obywatelskich. Rozwój ten został wymieniony w jednym z czterech punktów Misji Uniwersytetu Warszawskiego i wydaje się należeć do najważniejszych zadań, jakie stoją przed uczelnią. Wykształcenie postaw obywatelskich jest w Polsce celem edukacji: dzieci są przygotowywane do świadomego dorosłego życia już w szkołach podstawowych, w których utworzono struktury samorządu szkolnego czy rady szkoły. Już na tym etapie podkreśla się, jak ważne jest samostanowienie o sobie poprzez wybieranie własnych przedstawicieli i przedstawicielek. Na uczelniach wyższych formę faktycznego współdecydowania o losie alma mater stanowią działania w ramach samorządu studenckiego. Cieszy się on szeroką autonomią, ma duże kompetencje i rozległy zakres możliwości decyzyjnych.

Rokrocznie około 450 osób sprawuje studencką władzę na Uniwersytecie Warszawskim – to przedstawicielki i przedstawiciele w organach Samorządu Studentów UW oraz przedstawiciele samorządowi w organach uczelni. Tematyka równości płci nigdy nie była w tym środowisku podnoszona, jest całkowicie nieobecna. Nikt nigdy nie zajmował się też kwestią partycypacji kobiet we władzach samorządu studenckiego. (…)

Mamy nadzieję, że „Kobiety Samorządu UW” staną się początkiem debaty na temat obecności studentek i studentów w działalności publicznej nie tylko na Uniwersytecie Warszawskim, ale także w szerszym kontekście.