Ruszyło przyjmowanie zgłoszeń na konferencję „W 50. rocznicę Stonewall: dokąd zmierza ruch LGBTQIA?”

Zbliżająca się 50 rocznica zamieszek w Stonewall, uznawanych na zachodzie za umowny początek współczesnego ruchu LGBTQIA to dobra okazja do refleksji and pięcioma dekadami rzecznictwa na rzecz osób nieheteronormatywnych, zarówno nad dotychczasowymi sukcesami i porażkami jak i planami na przyszłość.

Wśród istotnych sukcesów ruchu LGBTQIA trzeba wymienić dekryminalizację homoseksualności w większości krajów, legalizację małżeństw jednopłciowych w niektórych oraz rosnącą społeczną akceptację dla związków jednopłciowych. Jednocześnie, nadal istnieją miejsca, gdzie tzw. “zachowania homoseksualne” pozostają nielegalne, nie mówiąc o społecznych uprzedzeniach wobec osób nieheteronormatywnych. Co więcej, nawet w krajach, gdzie nastąpił duży postęp, osoby LGBTQIA nadal spotykają się z dyskryminacją w niektórych obszarach życia (np. w zatrudnieniu).

Ponadto, sam ruch nie jest bez wad; pomimo walki o równość i prawa dla marginalizowanej społeczności, ruch LGBTQIA ma też wstydliwą historię dyskryminacji i marginalizacji osób trans, osób biseksualnych, mniejszości rasowych i etnicznych, kobiet, oraz innych grup. Kwestie takie jak klasa, (nie)pełnosprawność, rasizm, seksizm itp. są często pomijane, mimo że wpływają na życie wielu osób LGTQIA.

50 rocznica zamieszek w Stonewall to dobra okazja do refleksji nie tylko nad ruchem LGBTQIA do tej pory, ale również nad kierunkiem w jakim zmierza. Europejski i polski kontekst wydaje się być tu szczególnie ciekawy i wart zastanowienia. Kraje posowieckie stają się coraz bardziej inkluzywne dla osób LGBTQIA a zachodnia idea równego traktowania kolonizuje wyobraźnię aktywistów i aktywistek w Europie środkowo-wschodniej – dlatego też chcemy zastanowić się nad tym jak badać to zjawisko i jak o nim rozmawiać.
Zależy nam na kompleksowym spojrzeniu na ostatnie 50 lat rzecznictwa LGBTQIA, dlatego zachęcamy akademiczki i akademików reprezentujących rożne dziedziny (w tym kulturoznawstwo, nauki społeczne, historię, psychologią, literaturoznawstwo, studia queerowe itp.) to zgłaszania propozycji referatów w języku polskim i angielskim.

Czekamy na propozycje pojedynczych referatów, gotowych paneli, warsztatów i innych form konferencyjnych. Przykładowe tematy wystąpień:

 1. Perspektywy mniejszościowe wewnątrz ruchu LGBTQIA – uprzedzenia, marginalizacja, problem widzialności.
 2. Wpływ popkultury na zmieniające się społeczne postawy wobec osób LGBTQIA.
 3. Punkty zbieżności między ruchem LGBTQIA a innymi grupami walczącymi o równość.
 4. Poza zachodnią perspektywą: ruchy LGBTQIA na świecie.
 5. Ruchy LGBTQIA po legalizacji małżeństw jednopłciowych.
 6. Queerowa polityka: ograniczona do kwestii mniejszości seksualnych i płciowych?
 7. Globalna solidarność społeczności nieheteronormatywnych.
 8. Odbiór teorii queer w Europie środkowowschodniej
 9. Przyszłość seksu: dyskursy seks-pozytywne, seks-negatywne, oraz seks-krytyczne
 10. Pinkwashing, homokapitalizm, homonacjonalizm
 11. Queer ucieleśniony: cielesność w sztuce, teorii, aktywizmie
 12. Kolektywne działania LGBTQIA: czynniki odpowiedzialne za zaangażowanie w ruchy protestacyjne
 13. Badania ilościowe na temat społeczności i aktywizmu LGBTQIA
 14. Tradycyjne i współczesne formy homonegatywności w Europie
 15. Procesy wykluczania/wkluczania aseksualności w queerowym aktywizmie\
 16. Miejsce aseksualności w ruchu LGBTQIA
 17. Cripping: nowe kierunki dla teorii queer i queerowych praktyk
 18. Gruby Queer: grubość, teoria queer i aktywizm.
 19. HIV/AIDS. PReP. Chemsex.

Termin przesyłania abstraktów: 15.04.2019
Abstrakty zgłaszać można tutaj: https://tinyurl.com/50Stonewall

Zależy nam na tym by wydarzenie było dostępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Prosimy o wpisanie w formularzu rejestracyjnym w jaki sposób możemy sprawić, by konferencja była dla Was dostepna. Przewidujemy zorganizowanie tłumaczenia części konferencji z/na PJM. Jeżeli macie inne pytania lub sugestie dotyczące dostępności wydarzenia prosimy o kontakt pod adresem kontakt@queer.uw.edu.pl

Opłata konferencyjna wynosić będzie od 50 do 250 PLN.

Komitet naukowy:
dr hab. Tomasz Basiuk
dr hab. Michał Bilewicz
dr Anna Kurowicka
dr Krystyna Mazur
dr Marta Usiekniewicz

Organizatorki: Queer UW oraz Ośrodek Studiów Amerykańskich UW