Raport Przemilczane, Przemilczani

Tytuł: Przemilczane, przemilczani: raport z badań nad sytuacją osób LGBTQ studiujących na Uniwersytecie Warszawskim 
Wydawca: Queer UW
Miejsce i data wydania: Warszawa 2011
Liczba stron: 83
ISBN: 978-83-932889-0-8 (wersja drukowana)
ISBN: 978-83-932889-1-5 (wersja e-book)

E-book: Przemilczane, przemilczanie –  raport z badań nad sytuacją osób LGBTQ studiujących na Uniwersytecie Warszawskim 

Ze wstępu:

Wszystkie badania, których wyniki składają się na tę publikację miały charakter pionierski. W Polsce nie ma tradycji analizowania sytuacji osób LGBTQ w kontekście kształcenia na uczelniach wyższych. Queer UW zajęło się tematem, chcąc przede wszystkim zwrócić uwagę na obecność takich osób w przestrzeni społeczności akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz dotychczasowe pomijanie tego faktu w funkcjonowaniu uczelni. Wierzymy i mamy nadzieję, że „Przemilczane, przemilczani” stanie się początkiem dalszych badań i impulsem do zmian. W naszym przekonaniu, Uniwersytet Warszawski, jako czołowa i zarazem największa uczelnia w Polsce powinien intensyfikować swoje działania na rzecz wszystkich osób kształcących się w jego murach. Uważamy, że każdy student i każda studentka uczelni mają prawo do studiowania w warunkach, w których ich orientacja seksualna czy tożsamość płciowa nie są powodem poczucia dyskomfortu czy dyskryminacji. Wychodzimy z założenia, że jeśli choć jedna osoba studiująca na UW czuje się niesprawiedliwie lub nieuczciwie traktowana przez osoby z grona społeczności akademickiej, to sytuacja taka powinna być powodem do niepokoju dla władz uczelni i władz samorządu studenckiego a także początkiem zmian, których celem jest eliminowanie takich sytuacji z rzeczywistości akademickiej.

 

Z przedmowy prof. Małgorzaty Fuszary:

Mimo, że zakaz dyskryminacji w szkolnictwie wyższym nie należy do zasad uszczegółowionych w ustawodawstwie antydyskryminacyjnym (np. w ustawie o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania z dnia 3 grudnia 2010 roku) nie ulega wątpliwości, że zarówno norma konstytucyjna jak i podstawowe zasady rządzące państwami demokratycznymi nakazują równe traktowanie i zakazują dyskryminacji także i na tym terenie.
Nie oznacza to oczywiście, że w życiu społecznym, także w życiu szkół wyższych, nie zdarzają się przypadku naruszenia tych zasad, nie można też powiedzieć, że społeczności akademickiej obce są przypadki poczucia, że ktoś został nierówno potraktowany, czy nawet, że jest dyskryminowany z jakiegoś powodu. Nie jest niestety znana skala tego zjawiska, tym większa jest zasługa organizacji studenckiej Queer UW, która przeprowadziła pierwsze badania dotyczące sytuacji osób LGBTQ na Uniwersytecie Warszawskim.

Spis treści

Przedmowa (prof. dr hab. Małgorzata Fuszara)
Wstęp
Sondaż internetowy
Wywiady pogłębione
Analiza dyskursu
Jak radzić sobie na UW?
Załączniki:
Formularz sondy internetowej
Scenariusz wywiadu pogłębionego