Queer w literaturze odkryty.

Konferencja naukowa za nami!
W czwartek, 26 października 12 osób prelegenckich wygłosiło swoje prelekcje, odkrywając przed nami ,,Queer w literaturze ukryty”!
Mieliśmy okazję wysłuchać referatów dotykających takich zagadnień jak między innymi: queerowa tożsamość najnowszej poezji kobiet, kobiece relacje w prozie i dramacie Zofii Nałkowskiej, homobiografia, czy też różnice między polskim a amerykańskim queerem.
Dziękujemy serdecznie komitetowi naukowemu, w którego w skład weszły_li:

 • dra Izabela Desperak, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego,
 • dra hab. Agnieszka Izdebska, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego,
 • dr hab. Jacek Kochanowski, Ośrodek Społecznych Badań Queer Uniwersytetu Warszawskiego,
 • dr hab. Jan Potkański, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego,
 • dr hab. Radosław Rusnak, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego,
 • dra hab. Katarzyna Sawicka-Mierzyńska, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku,
 • dra hab. Urszula Zbrzeźniak, Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Dziękujemy także osobom prelegenckim: Sergio Bondarenko, Bartosz Skuza, Anna Artwich, Natalia Ratajczak, Dominik Langiewicz, Karolina Lewińska, Dominik Dziedzic, Vero Ciałowicz, Antoni Zając, Krzysztof Zydor, Bartłomiej Brzozowski, dr Dezydery Bartowski, Małgorzata Tarnowska.
  Na końcu ogromne podziękowania należą się dla osób, które postanowiły konferencję zorganizować – Lux i Vukmir dziękujemy!
  Zdjęcia: Michał Moth Ciem.