Ogłaszamy wołanie o teksty naszej październikowej konferencji „Queer w literaturze ukryty”

Chciałybyśmy_elibyśmy serdecznie zaprosić Państwa na organizowaną przez koło naukowe Queer UW oraz Pro Diversity konferencję, która poświęcona będzie queerowym postaciom w literaturze polskiej. Wydarzenie zaplanowano na 26 października 2023 na Uniwersytecie Warszawskim.

●●●  O KONFERENCJI:

Chciałybyśmy_elibyśmy serdecznie zaprosić Państwa na organizowaną przez koło naukowe Queer UW oraz Pro Diversity konferencję, która poświęcona będzie queerowym postaciom w literaturze polskiej. Wydarzenie zaplanowano na 26 października 2023 na Uniwersytecie Warszawskim.

Wśród osób piszących literatury polskiej nie brakuje takich, które w swojej twórczości podejmowały wątki nieheteronormatywne lub same należały do społeczności LGBT+.  Temat ten już od jakiegoś czasu stał się przedmiotem zainteresowania badaczy i badaczek, czego dowodzą studia Wojciecha Śmiei, Piotra Sobolczyka, Krzysztofa Tomasika, Marty Nowackiej czy Joanny Ostrowskiej. Niezwykle znacząca wydaje się też opracowana  w 2021 roku przez Alessandro Amentę, Tomasza Kaliściaka i Błażeja Warkockiego „Antologia polskiej literatury queer”, którą otwierają teksty Franciszka Karpińskiego, zaś wieńczą fragmenty dramatu urodzonej w 1982 roku Jolanty Janiczak. Już na tym przykładzie widać, jak szeroki zakres może mieć queerowa historia literatury polskiej i jak dużo jeszcze widnieje na niej białych plam. Choć przybywa kolejnych studiów, wiele zagadnień nadal czeka na zbadanie.

Celem, jaki przyświeca nam w tworzeniu tej konferencji, jest przyjrzenie się tekstom dotyczącym (mniej lub bardziej wprost)  LGBT+, wskazanie na ukryty w ich treściach kod nawiązujący do relacji nieheteronormatywnych (tak zwany queer coding), przybliżenie sylwetek ich autorów/autorek oraz szeroko pojęta popularyzacja podejmowanego przez nas tematu, który nadal bywa pomijany lub wręcz systemowo wymazywany. Zależy nam na tym, aby referaty dotyczyły twórców reprezentujących różne epoki, stąd brak w tytule konferencji jakichkolwiek ram chronologicznych.

Zakres tematyczny obejmuje ale nie ogranicza się do przykładowych zagadnień:

 • znaczenie postaci queerowych dla dzieła
 • (nie)wyoutowane_ni autorki_rzy queerowi
 • queer coding
 • wysoka i popularna literatura skierowana do osób LGBT+
 • polski kłir a zagraniczne queerowanie
 • systemowe skrywanie queerowego
 • wymazywanie queeru w systemie edukacji

●●●  ZGŁOSZENIA:

Prosimy o zgłaszanie wystąpień za pomocą formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.QueerWLiteraturze.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 16 lipca 2023.

●●●  KOMITET NAUKOWY:

 • dra Izabela Desperak, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
 • dra hab. Agnieszka Izdebska, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
 • dr hab. Jacek Kochanowski, Ośrodek Społecznych Badań Queer Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr hab. Jan Potkański, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr hab. Radosław Rusnak, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • dra hab. Katarzyna Sawicka-Mierzyńska, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
 • dra hab. Urszula Zbrzeźniak, Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

●●●  OPŁATY:

Osoby, których referaty zostaną zaakceptowane do wygłoszenia przez Komitet Naukowy konferencji, proszone są o wnoszenie opłaty w wysokości:

 • studentki_ci – 50 PLN
 • doktorantki_ci – 100 PLN
 • osoby ze stopniem doktora – 150 PLN
 • osoby ze stopniem doktora habilitowanego – 200 PLN

Opłata konferencyjna nie pokrywa kosztów przejazdu ani noclegu.

O terminie opłat oraz numerze konta poinformujemy z odpowiednim wyprzedzeniem osoby zaproszone do wygłoszenia swoich referatów.

●●●  MIEJSCE:

Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa

●●●  WAŻNE DATY:

16/07/2023 – Dead-line zgłaszania abstraktów referatów
03/08/2023 – Informacja o (nie)przyjęciu referatów
31/08/2023 – Termin wnoszenia opłaty konferencyjnej
01/09/2023 – Ogłoszenie programu konferencji
26/10/2023 – Konferencja na Uniwersytecie Warszawskim

●●●  ORGNIZATORKI:

Queer UW, Fundacja Pro Diversity