UW zaprasza na debatę o granicach wolności słowa

Celem debaty zaplanowanej na 28 lutego jest refleksja nad tym, jak rozumieć wolność wypowiedzi na uczelni oraz gdzie i dlaczego zaczyna się granica wolności słowa. Gośćmi wydarzenia będą prof. Magdalena Środa, dr Hanna Machińska, dr Tomasz Kozłowski oraz mgr Magdalena Staroszczyk. Debatę poprowadzi prof. Monika Płatek.

28 lutego 2017
17:30-19:30
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Sala Kolumnowa Wydziału Historycznego UW
tutaj

Wolność słowa na uczelniach to sprawa żywotna i dyskutowana. Wolność słowa jest zagwarantowana w Konstytucji, ale nie jest nieograniczona. Co więc wolno powiedzieć w akademii? Jakie rzeczy są lub powinny być zakazane? Na te i inne pytania odpowiedzieć chcą organizatorzy debaty „Granice wolności słowa” na Uniwersytecie Warszawskim.

– Debata pomyślana jest jako forma konkretnego działania. Chcemy szanując wolności akademickie, zapewnić standardy unikania mowy i zachowań nienawiści – wyjaśnia prof. Monika Płatek, moderatorka debaty.

Wprowadzenie do debaty przybliży sens pojęcia wolności słowa i jej granic oraz dostępnych instrumentów ochrony jej poszanowania. Poruszona zostanie także kwestia znaczenia mowy nienawiści oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącego zarówno wolności słowa, jak i mowy nienawiści. Przybliżony zostanie problem konkretnych przejawów mowy nienawiści, z jakimi mogą spotykać się studentki i studenci w środowisku akademickim.

Uczestnikami debaty będą prof. Magdalena Środa z Komisji rektorskiej ds. przeciwdziałania dyskryminacji UW, dr doc. Hanna Machińska i dr Tomasz Kozłowski z Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Magdalena Staroszczyk z Queer UW.
Debata jest wstępem dla dalszych wydarzeń oraz zarazem zaczynem wypracowania konkretnych standardów i zasad postępowania na UW. Organizatorzy wierzą, że społeczność akademicka może i ma obowiązek rozwiązując konkretne problemy dzielić się swym doświadczeniem i dobrym przykładem.

Wstęp na debatę jest wolny. Odbędzie się ona we wtorek 28 lutego o godzinie 17:30 w Sali Kolumnowej Wydziału Historycznego UW (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28).

Organizatorami wydarzenia są Komisja rektorska ds. przeciwdziałania dyskryminacji, Wydział Prawa i Administracji UW oraz Queer UW.