Call for papers: W ucieczce przed przemocą… [konferencja]

Serdecznie zapraszamy Państwa do nadsyłania propozycji wystąpień na konferencję „W ucieczce przed przemocą. Uchodźczynie_cy LGBT+ w Europie i na świecie – perspektywa interdyscyplinarna”. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 9 kwietnia.

Data konferencji: 27 października 2017
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 czerwca 2017
Uniwersytet Warszawski
tutaj

/// O KONFERENCJI

Temat uchodźczyń_ów w debacie publicznej pojawił się w Polsce dopiero przy okazji tzw. „kryzysu migracyjnego” w 2011 roku. Nadal rzadko zwraca się uwagę na doświadczenia osób LGBT, będących ofiarami tego kryzysu.

Dla niektórych badaczek_y istotne wydaje się rozróżnienie pomiędzy osobami LGBT, które poszukują azylu z powodu wojny, konfliktów zbrojnych itp. oraz tymi, którzy za powód swojego prześladowania podają właśnie nieheteronormatywną tożsamość.

Pierwsza grupa znajduje się głównie wśród uchodźczyń_ców z Iraku, Afganistanu, Syrii i Libii. Masowe migracje zaczęły się w 2011 roku z tzw. „Arabską Wiosną” i trwają do dzisiaj. Nasiliły się one w związku z powstaniem Państwa Islamskiego na terenie Syrii i Iraku. Główne szlaki prowadzą przez Morze Śródziemne do Włoch i Grecji. Według danych podawanych przez UNHCR w 2015 roku do Europy szlakiem śródziemnomorskim dotarło ponad 1 mln ludzi. Można zakładać, że statystycznie osoby LGBT są obecne w tej grupie podobnie, jak w pozostałych społeczeństwach.

Drugą grupą są osoby ubiegające się o azyl z powodu swojej nieheteronormatywności. Dopiero w 2013 roku Trybunał Sprawiedliwości UE uznał orientację psychoseksualną za podstawę do starania się o azyl na terenie UE. Decyzja o udzieleniu azylu musi być poparta silnymi dowodami dyskryminacji (prawnie ustanowionymi sankcjami, rzadko reakcją środowiska). Wciąż stosunkowo niewiele osób aplikuje o azyl z powodów dyskryminacji na tle orientacji psychoseksualnej lub tożsamości płciowej. Uchodźczynie_cy z doświadczenia nie darzą zaufaniem urzędniczek_ków państwowych, a w szczególności tych, którzy w niektórych krajach zajmują się weryfikacją ich orientacji psychoseksualnej. Procedury „sprawdzania seksualności” są wciąż w trakcie tworzenia regulacji: przeważnie jest to rozmowa naruszająca sferę intymną aplikujących osób, ale zdarzały się bardziej nieludzkie rozwiązania w tym zakresie.

Bycie uchodźczynią_cą LGBT to często podwójne wykluczenie. Prześladowania tej grupy zachodzą z dwóch stron: pracowniczek_ków, tłumaczek_y i ochroniarek_zy obozów oraz samych mieszkanek_ńców obozów i ośrodków dla uchodźczyń_ców. Problem poza granicami Polski został rozpoznany dopiero w momencie powstania w Berlinie i Norymberdze (rok 2016) ośrodka przeznaczonego specjalnie dla uchodźczyń_ców LGBT.

W trakcie konferencji zastanowić chcemy się nad tym zjawiskiem i spróbować odpowiedzieć sobie na pytania dotyczące znaczenia nieheteronormatywnej tożsamości płciowej i orientacji psychoseksualnej na sytuację osób LGBT poszukujących azylu. Mamy nadzieję, że konferencja pozwoli odnaleźć osoby, które zajmują się badaniem uchodźczyń_ców LGBT w Europie współcześnie i historycznie, jak i te, które w swoich poszukiwaniach obracają się wokół tematu wielokrotnego wykluczenia uchodźczyń_ców. Wierzymy, że konferencja będzie sposobnością, by poruszyć wspomniane zagadnienia w celu wymiany doświadczeń i poglądów badaczy oraz praktyków reprezentujących różne dyscypliny związane z uchodźczością i wykluczeniem.

Zapraszamy zatem do nadsyłania abstraktów proponowanych wystąpień obejmujących zarówno analizy teoretyczne jak i komunikaty z badań.

Proponowane obszary, których dotyczyć mogą wystąpienia traktować należy jedynie jako przykłady:

 • Rola religii w wykluczaniu osób LGBT w środowiskach uchodźczych,
 • Różnorodność psychoseksualna środowiska uchodźczego,
 • Dyskursywny wizerunek uchodźczyń_ców LGBT w krajach tzw. Zachodu,
 • Doświadczenia graniczne i biopolityka wobec osób LGBT w sytuacji uchodźczej,
 • Coming out w sytuacji wielokrotnego wykluczenia,
 • Uchodźczynie_cy jako Inni – kto mówi za nie_ch?,
 • Doświadczenie drogi w kontekście etniczności, płciowości i seksualności,
 • Islamofobia, rasizm, homofobia – różne wersje tego samego lęku?

/// Komitet Naukowy:

dr hab. Tomasz Basiuk (Uniwersytet Warszawski)
dr Zuzanna Kulińska-Kępa (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Ewa Machut-Mendecka (Uniwersytet Warszawski)
dr Marta Widy-Behiesse (Uniwersytet Warszawski)

/// Terminy:

 • termin  nadsyłania zgłoszeń: 15 czerwca [formularz zgłoszeniowy]
 • informacja zwrotna nt. zgłoszonej propozycji: 30 czerwca
 • termin wpłat opłaty konferencyjnej: 15 lipca
 • termin konferencji: 27 października

/// Opłata konferencyjna (dla osób występujących z referatem):

 • studentki/studenci: 80 zł
 • doktorantki/doktoranci, słuchaczki/słuchacze studiów podyplomowych, osoby bez afiliacji akademickiej: 130 zł
 • osoby ze stopniem doktora lub wyższym: 180 zł

/// Organizacja:

Queer UW

/// Współpraca:

Fundacja Pro Diversity