Zapraszamy na konferencję „Edukacja genderowa, edukacja seksualna. W rocznicę awantury”

Na wydarzenie zapraszamy na Uniwersytet Warszawski w poniedziałek 1 czerwca w godzinach 9:30-16:10. Celem interdyscyplinarnej konferencji „Edukacja genderowa, edukacja seksualna. W rocznicę awantury” jest debata o edukacji równościowej oraz edukacji seksualnej w kontekście zaognionych sporów jakie te tematy powodują a także na temat zmian, jakie w dyskursie publicznym wywołały słynne już kontrowersje na temat gender i edukacji w tym zakresie

Wydarzenie facebookowe można znaleźć tutaj.

Konferencja jest częścią Festiwalu Parady Równości 2015.

Dyskurs dotyczący seksualności młodych ludzi koncentruje się m.in. wokół nieustannych konfliktów o formę, jaką powinna przyjąć szkolna edukacja seksualna. Wykorzystywana w tym celu figura retoryczna „dobra dzieci” jest rozumiana przez różne środowiska odmiennie. To właśnie zaognia konflikt, którego ostatecznego rozwiązania nie widać. Sytuację utrudniło przejście pojęcia gender z czysto akademickich debat do świadomości opinii publicznej. Nowe, obcobrzmiące słowo spowodowało dodatkowe zamieszanie, zacierając różnice pomiędzy edukacją seksualną, seksualizacją oraz wykorzystywaniem dzieci. Ciekawym kontekstem dla całego dyskursu jest widoczna aktywność środowisk LGBTQ, która dla części społeczeństwa ma na celu doprowadzenie do wykorzystania edukacji jako takiej w celu przemycania treści nieujętych w oficjalnych programach nauczania.

Zmuszanie chłopców do noszenia sukienek, przekazywanie młodym dzieciom informacji, których nie życzą sobie rodzice, kwestia adopcji przez pary jednopłciowe – fenomeny odległe od siebie zderzyły się w trakcie dyskusji nad edukacją seksualną i stworzyły niezwykle ciekawe formacje znaczeniowe. Awantura, jak pozwoliliśmy sobie nazwać całe zamieszanie, bez wątpienia zmieniła to, jak i co się mówi na temat seksualności młodych ludzi, jak i edukacji w tym zakresie. Nad zmianą tą chcielibyśmy się pochylić i nie tylko opisać jej przebieg, ale i spróbować przewidzieć konsekwencje oraz dalsze losy.

W trakcie konferencji zastanowić chcemy się nad dwoma dużymi obszarami: jednym z nich jest samo zagadnienie edukacji seksualnej i edukacji genderowej, zaś drugim – dyskurs, który zmienił się pod wpływem dyskusji, mającej miejsce w życiu publicznym w ciągu ostatnich lat. Konferencja  „Edukacja genderowa, edukacja seksualna. W rocznicę awantury” będzie zatem sposobnością by poruszyć wspomniane zagadnienia w celu wymiany doświadczeń i poglądów badaczy oraz praktyków reprezentujących różne dyscypliny związane z seksualnością młodych ludzi.

Program konferencji:

09:00 – 09:30 Rejestracja uczestniczek i uczestników

09:30 – 10:50 Sesja 1. Edukacja seksualna po polsku wczoraj, edukacja dzisiaj

1. mgr Miłosz Ukleja (Uniwersytet Warszawski) – Rodziny jednopłciowe w polskiej edukacji seksualnej

2. dr hab. Agnieszka Kościańska (Uniwersytet Warszawski) – Edukacja seksualna a transformacja ustrojowa. Debaty wokół przysposobienia do życia  w rodzinie przed i po 1989 r.

3. dr Maria Pawłowska (Polska Akademia Nauk) – Płeć w podręcznikach do WdŻ – matka, ojciec i obowiązek kształtowania tożsamości płciowej

4. dr Marta Zimniak-Hałajko (Uniwersytet Warszawski) – „Archipelag skarbów” i „Młodzież na rozdrożu”. Edukacja seksualna w chrześcijańskich programach profilaktyki uzależnień

5. Dyskusja

10:50 – 11:10 Przerwa kawowa

11:10 – 12:30 Sesja 2. Edukacja genderowa – perspektywa  pedagogiki porównawczej

1. mgr Łukasz Pakuła, prof. Joanna Pawelczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Od podręczników do interakcji językowej: fokus na dyskurs klasowy nowym trendem w badaniu gender i seksualności w edukacji

2. mgr Katarzyna Banach (Uniwersytet Warszawski) – Tata pracuje a mama prasuje? Obrazy płci w polskich i hiszpańskich podręcznikach do edukacji wczesnoszkolnej

3. Emilia Borza (Uniwersytet Warszawski) – Udany przykład wdrożenia programów edukacji seksualnej oraz edukacji gender w przedszkolach i szkołach na Tajwanie

4. Joanna Dec, Agnieszka Walendzik-Ostrowska (Uniwersytet Zielonogórski) – Kalejdoskop (nie)możliwości- założenia projektu „Gender w podręcznikach”

5. Dyskusja

12:30 – 13:10 Przerwa lunchowa

13:10 – 14:30 Sesja 3. Backlash w Polsce – reakcja na przemiany systemu ról rodzajowych

1. mgr Beata Świątek-Brzezińska (Uniwersytet Jagielloński) – Edukacja seksualna w liczbach – czyli o konsekwencjach zapisu „Uczniowie mogą uczęszczać na zajęcia wychowania do życia w rodzinie, jeśli rodzice nie wyrazili sprzeciwu.”

2. mgr Olga Wadowska-Wróbel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Dżender* nasz codzienny, czyli o medialno-politycznej obronie „tradycyjnej rodziny”

3. mgr Bogna Kociołowicz-Wiśniewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Kto się boi gender i dlaczego? Przypadek środowisk narodowych

4. dr Krzysztof Wąż (Uniwersytet Zielonogórski) – Dlaczego jesteśmy skazani na antygenderową edukację seksualną w szkole?

5. Dyskusja

14:30 – 14:45 Przerwa kawowa

14:45 – 16:05 Sesja 4. Emancypacyjna kontrreakcja – analiza przypadków

1. mgr Barbara Smoter (PWSZ w Nowym Sączu) – Konstrukcje seksualności „nie-dorosłych” jako uzasadnienie dla normalizacyjnych praktyk wychowania seksualnego

2. dr Małgorzata Dziewanowska (Uniwersytet Warszawski) – Edukacja seksualna po polsku – aspekty prawno-porównawcze

3. mgr Anna Jurek (SPUNK Fundacja Nowoczesnej Edukacji) – Edukacja seksualna po łódzku

4. dr Anna Kłonkowska (Uniwersytet Gdański) – Gender po polsku. Polskie społeczeństwo genderowe – prezentacja książki

5. Dyskusja

16:05-16:10 Zakończenie konferencji

Miejsce:
Konferencja odbędzie się w sali 200 w budynku Samorządu Studentów UW – Kampus Główny, Mały Dziedziniec (wejście po prawej stronie za bramą główną UW)

Komitet Naukowy:
prof. Mariola Chomczyńska-Rubacha (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr Alicja Długołęcka (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)
prof. dr hab. Zbigniew Izdebski (Uniwersytet Zielonogórski)
dr hab. Agnieszka Kościańska (Uniwersytet Warszawski)
dr Maria Pawłowska (Polska Akademia Nauk)

Organizator:
Queer UW

Współpraca:
Fundacja Wolontariat Równości

Finansowanie:
Konferencję dofinansowano z budżetu Samorządu Studentów UW.

Szanowni Państwo, rejestracja on-line została zakończona. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane na wydarzenie – w miarę dostępności miejsc będą mieli Państwo możliwość uczestniczenia w konferencji.

.