Strategie przeciwdziałania… – informacje i program

Rektorska Komisja ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji UW ma zaszczyt zaprosić na konferencję naukową „Strategie przeciwdziałania dyskryminacji w szkolnictwie wyższym: diagnozy i perspektywy” Konferencja startuje 9 grudnia o godzinie 10:00 w sali Senatu UW na kampusie centralnym (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) w Pałacu Kazimierzowskim.

Dzień wcześniej zaplanowano darmowe warsztaty antydyskryminacyjne. To pierwsze w historii UW tego typu zajęcia organizowane centralnie przez władze uczelni. Zajęcia odbędą się w budynku przy ul. Żurawiej 4 i ruszą 8 grudnia o 16:00. Udział brać można w jednym z dwóch modułów:
– Moduł A: Przeciwdziałanie dyskryminacji osób homoseksualnych i biseksualnych
– Moduł B: Przeciwdziałanie dyskryminacji osób transpłciowych
Zajęcia poprowadzą wykwalifikowane trenerki i wykwalifikowani trenerzy. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 grudnia, decyduje kolejność nadsyłania. Zgłoszenia oraz szczegółowe informacje otrzymacie pod adresem warsztaty@queer.uw.edu.pl.

Konferencja organizowana jest przy współpracy: Biura Rady Europy, Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW, Instytutu Studiów Społecznych UW, Zakładu Praw Człowieka WPiA UW oraz Queer UW.

Program konferencji:

Godz. 10.00 Otwarcie konferencji

Godz. 10.15. Wystąpienie prof. dr hab. Ewy Łętowskej: Równość, nierówność, konstytucja

Godz. 11.00 – 12:10 Europejskie i amerykańskie standardy działań prorównościowych w szkolnictwie wyższym

Moderator dyskusji: prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski
1. Prof. UW dr hab. Bożena Chołuj: Standardy niemieckie
2. Prof. dr hab. Renta Siemieńska: Standardy w USA
3. Mgr Krzysztof Śmiszek, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego: Standardy szwedzkie
Pytania, dyskusja

Godz. 12:10 – 12:30 Przerwa na kawę

Godz. 12:30 – 14:00 Działania antydyskryminacyjne w Polskim szkolnictwie wyższym: dokonania i perspektywy.

Moderatorka: prof. UW dr hab. Bożena Chołuj
1. Dr hab. Jacek Kochanowski: Zapomniana misja szkolnictwa wyższego – jakość demokracji
2. Mgr Jej Perfekcyjność / Mariusz Drozdowski: Przemilczane, przemilczani. Raport Queer UW z badań nad sytuacją osób LGBTQ studiujących na UW.
3. Jak przeciwdziałamy dyskryminacji na UW: prof. dr hab. M. Fuszara: Przewodnicząca Rektorskiej Komisji ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji; Anna Cybulko: Rzeczniczka Akademicka

dr Adam Bodnar, dr Hanna Machińska: Prezentacja podręcznika Agencji Praw Podstawowych i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącego niedyskryminacji

Podsumowanie konferencji
Pytania, dyskusja

Godz. 14.00: Lunch