Zacznij rok akademicki z Queer UW!


GENEZA
Wiemy, że początek roku akademickiego może być trudny, wiązać się ze stresem związanym z nowym otoczeniem, poznawaniem nowych osób, jak i z zaznajamianiem się ze strukturami funkcjonującymi na uczelni. W związku z tym 26 września organizujemy dzień, w którym w bezpiecznej przestrzeni będziecie mogły_li zintegrować się, poczuć się lepiej, być może poznać Waszego/ą przyszłego przyjaciela/przyjaciółkę, oraz uświadomić sobie, że nie tylko Was przerażają pierwsze dni w roli osoby studiującej na UW.


GOŚCINI
Dra hab. Julia Kubisa, prof. UW jest socjolożką, wykładowczynią na Wydziale Socjologii, prowadzi zajęcia w oparciu o teorie feministyczne, queerowe, genderowe; jest także główną specjalistką do spraw równouprawnienia na Uniwersytecie Warszawskim.


CO ROBIMY?
Podczas spotkania dr hab. Julia Kubisa przedstawi Wam najważniejsze kwestie związane z działaniami równościowymi oraz antydyskryminującymi na UW oraz odpowie na Wasze pytania. W dalszej części zaplanowałyśmy_liśmy quiz, zabawy integracyjne, wspólne wyjście ,,na miasto”.


DLA KOGO?
Dla wszystkich! Nawet jeśli nie jest to Wasz pierwszy rok na UW, a chcecie się zintegrować z innymi studentkami_ami – zapraszamy!

MIEJSCE: Budynek Zarządu Samorządu Studentów UW, ul. Krakowskie Przedmieście 24, s. 200.

DATA: 26.09.2023/17:00