Call for papers: Marginesy wykluczenia. Polskie, europejskie i globalne aspekty zjawiska wielokrotnego wykluczenia i marginalizacji społecznej

Zapraszamy serdecznie do zgłaszania propozycji wystąpień w konferencji „Marginesy wykluczenia. Polskie, europejskie i globalne aspekty zjawiska wielokrotnego wykluczenia i marginalizacji społecznej”, którą zaplanowano na 29-30 maja 2014 roku. Na zgłoszenia czekamy do 31 marca 2014.

Linki:
– call for papers w wersji pdf  TUTAJ
– wydarzenie na facebooku TUTAJ
– formularz zgłoszeniowy TUTAJ 

Data:
29-30 maja 2014

Opis konferencji:
Posiadane przez ludzi tożsamości tworzą sieci powiązań, nakładając się na siebie i umiejscawiają jednostkę w binarnym systemie większość-mniejszość, swój-obcy, adekwatna-inna, dobra-zła. Grupy mniejszościowe same w sobie także nie są jednorodne: ich wewnętrzne zróżnicowanie powoduje, że także w nich mają miejsce napięcia związane z „uprzywilejowaniem” i wykluczeniem. Do im większej liczby mniejszościowych grup należy jednostka, tym większe szanse doświadczenia dyskryminacji wielokrotnej. Kimberlé Crenshaw, amerykańska badaczka i profesorka prawa, idąc tropem Czarnych amerykańskich feministek, wprowadziła pod koniec lat 80. XX wieku do swojej pracy naukowej pojęcie intersekcjonalności (intersectionality, od ang. intersection – skrzyżowanie), wykorzystane w owym czasie do opisu przecinania się kategorii rasy i gender, oraz zdefiniowała dyskryminację wielokrotną (multiple discrimination). W centrum analizy intersekcjonalnej znajdują się powiązania między płcią kulturową, rasą, etnicznością, (niepełno)sprawnością, orientacją seksualną, klasą, narodowością itp.
Wykluczenie społeczne może odnosić się do procesu wykluczania jednostek i grup albo do stanu wykluczenia. Wykluczenie jest rozumiane jako niemożliwość bycia uczestnikiem ważnych społecznie aspektów życia społecznego, jak gospodarcze, polityczne czy kulturowe.

Podczas konferencji chcemy mówić o tym, co dzieje się na marginesach wykluczenia – wśród grup i jednostek doświadczających dyskryminacji zwielokrotnionej. Interesuje nas zarówno teoretyczna refleksja nad zagadnieniem, jak i prezentacja badań na ten temat. Ponieważ w Polsce zrealizowano ich stosunkowo niewiele, zachęcamy do wykraczania w swoich prezentacjach poza granice naszego kraju i kontynentu. Szerokie ujęcie tematu pozwoli nam na spojrzenie na te zjawiska w sposób interdyscyplinarny i wielowątkowy.

Przykładowe tematy wystąpień:
– dyskryminacja wielokrotna, dyskryminacja sumowana/wiązana, dyskryminacja intersekcjonalna/krzyżowa,
– gradacja wykluczeń, hierarchia dyskryminacji,
– co się dzieje na marginesach grup wykluczonych,
– co/kto tworzy marginesy marginesów,
– kto i gdzie przeciwdziała wielokrotnej dyskryminacji,
– gdzie się dzieje wykluczenie.

Powyższy katalog traktować należy jako otwarty i jako sugestię. Organizatorki i organizatorzy konferencji są otwarci także na inne kwestie i zagadnienia oscylujące wokół marginesów i wykluczeń społecznych.

Po konferencji planowane jest wydanie tomu podsumowującego. Do publikacji zaproszone zostaną wszystkie osoby, które zaprezentują się w trakcie wydarzenia. Monografia zostanie poddana recenzji dwóch niezależnych samodzielnych pracowników nauki.

Terminy:
– doręczanie formularza zgłoszeniowego: 31 marca 2014 [formularz: tinyurl.com/MarginesyWykluczenia]
– informacja o przyjęciu: 20 kwietnia 2014
– termin wpłat: 11 maja 2014

Opłata konferencyjna:
– studentki/studenci: 50 zł
– doktorantki/doktoranci, słuchaczki/słuchacze studiów podyplomowych, osoby bez afiliacji akademickiej: 100 zł
– osoby ze stopniem doktora lub wyższym: 150 zł
Opłata nie obejmuje noclegu.

Komitet naukowy:
– dr hab. Danuta Duch–Krzystoszek (Zakład Metod Badań Społecznych i Ewaluacyjnych Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)
– dr hab. Jacek Kochanowski (Ośrodek Badań Społecznych nad Seksualnością Uniwersytetu Warszawskiego)
– dr n. med. Robert Kowalczyk (Zakład Seksuologii Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)

Organizator:
Queer UW

Kontakt:
konferencja@queer.uw.edu.pl