Znów sprawdzamy jak się studiuje na UW osobom LGBTQ+

To już trzecia edycja badania sytuacji osób LGBTQ+ na UW. Dwie poprzednie odbyły się 5 i 10 lat temu i zakończyły się publikacją dwóch wyjątkowych w skali Europy raportów.

Badanie od samego początku prowadzi organizacja studencka Queer UW. Pierwsza część to ankieta internetowa, do wypełnienia której zaproszone są wszystkie osoby, studiujące na Uniwersytecie Warszawskim. Znajdują się w niej pytania dotyczące bycia świadkiem niewłaściwych zachowań ale i znajomości wyoutowanych osób LGBTQ+ na uczelni. Ankietę wypełniać mogą też osoby hetero. Znaleźć ją można pod adresem queer.uw.edu.pl/badanieLGBTQ/

– Przecież osoby hetero mogą być też świadkami sytuacji dyskryminacyjnych. Chcemy poznać ich perspektywę, tak samo, jak perspektywę osób LGBTQ+. No a poza tym nie zapominajmy, że osoby heteroseksualne mogą także być ofiarami przemocy homofobicznej, bo sprawca takiej przemocy nie musi znać prawdziwej orientacji ofiary

wyjaśnia Jej Perfekcyjność, osoba prezesująca Queer UW.

Ankieta to tylko pierwsza część badania. Druga jego część zakłada przeprowadzenie wywiadów pogłębionych z osobami LGBTQ+. To one mają dać lepszy wzgląd w kwestie, które poruszone zostaną w ankiecie internetowej. Dopiero takie wywiady pozwalają uzyskać ciekawe, głębiej sięgające wyniki i wnioski. Ta część badania ruszy jednak dopiero po Nowym Roku, gdy zakończy się badanie internetowe. Sam raport z badania ukaże się wiosną 2022.

Pierwsze badanie sytuacji osób LGBTQ studiujących na UW odbyło się w roku 2010 i było jednym z pierwszych działań powstałego wówczas Queer UW. Efektem badania jest raport „Przemilczane, przemilczani”, który pobrać można za darmo ze strony queer.uw.edu.pl. Przeprowadzone wówczas badanie jest unikatowe nie tylko w Polsce ale i w skali całej Europy, gdzie wciąż dość rzadko bada się sytuację osób nieheteronormatywnych na poziomie danej uczelni.

Kolejne badanie przeprowadzono pięć lat później – zakładając, że tyle powinno trwać „jedno pokolenie” na uczelni. Zasadniczo co 5 lat powinna nastąpić całkowita wymiana osób studiujących na zupełnie nowe. Drugi raport z badania, zatytułowany „Wyobcowane, wyobcowani” jest także dostępny on-line. Z badania wynikało m.in. że tylko 14 proc. studiujących na UW nie zna żadnej osoby LGBTQ na uczelni. Aż 21 proc. znało takich osób 10 i więcej. Aż 32 proc. badanych osób potwierdziło, że ujawnienie swojej orientacji seksualnej na Uniwersytecie Warszawskim może być powodem odczuwania dyskomfortu przez osobę, która się na to odważy. Badane osoby przyznały także, że do najpopularniejszych form dyskryminacji należą: rozpowszechnianie negatywnych opinii na temat danej osoby, zaczepki słowne, obrażanie i ośmieszanie. 17 proc. badanych osób było świadkiem sytuacji dyskryminacyjnej więcej niż 5 razy. W tym roku, dzięki wsparciu Samorządu Studentów UW, ukazały się anglojęzyczne wersje raportów.

Badanie internetowe potrwa do końca roku.