Mamy nowy Regulamin

Po 9 latach od powstania i uchwalenia pierwszego Regulaminu Queer UW, nasza organizacja doczekała się nowego dokumentu.

Nowy Regulamin Queer UW został przyjęty przez Walne Zgromadzenie Queer UW na posiedzeniu 5 listopada 2019 i od razu wszedł w życie.

Po co wprowadzono nowy regulamin? Jednym z powodów była chęć uporządkowania istniejącego dokumentu. Przez 9 lat Regulamin Queer UW ulegał wielu zmianom – niektóre przetrwały w czasie, inne zostały uchylone przez Rektora UW lub Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Nowy dokument jest przejrzysty i czytelny. Ujednolicono także numerację.

Poprzedni Regulamin Queer UW powstał w oparciu o wzór, opracowany przez Prorektorkę ds studenckich UW. Jednym z najczęściej stawianych mu zarzutów było nieużywanie form żeńskich. Nowy regulamin jest pod tym względem zdecydowanie bardziej inkluzywny.

Zmieniła się także podstawa prawna funkcjonowania Queer UW. Pojawienie się nowej Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018, Statutu UW oraz szczegółowych przepisów dot. kół naukowych stały się dla nas pretekstem do zmiany. Dodatkowo, fakt pojawienia się instytucji federacji szkół wyższych otworzył nam drogę do zmiany zasad członkostwa w Queer UW.

No, a poza tym zbliża się nasza dziesiąta rocznica istnienia! Chcemy w ten sposób przygotować się na ten symboliczny moment.

Nowy Regulamin Queer UW znaleźć można tutaj.