Osoby LGBT na Uniwersytecie Warszawskim czują się wyobcowane. Raport „Wyobcowane, wyobcowani”

Queer UW właśnie ogłosiło wyniki swojego badania. Raport „Wyobcowane, wyobcowani” analizuje sytuację osób LGBTQ, które studiują na Uniwersytecie Warszawskim.

Badanie sytuacji osób LGBTQ studiujących na UW przeprowadzono już po raz drugi – dokładnie 5 lat po pierwszej jego edycji. W badaniu brać udział mogły zarówno osoby heteronormatywne jak i osoby LGBTQ.

– Nie trzeba być osobą LGBTQ, by doświadczyć dyskryminacji lub być jej świadkiem – wyjaśnia Agnieszka Ziemińska, Prezeska Queer UW. – Dlatego w naszych badaniach ilościowych zawsze pytamy wszystkie osoby studiujące o te kwestie. Choć, co ważne, często odpowiedzi na konkretne pytania różnią w zależności od tego, kto na nie odpowiada.

O ile w badaniu ilościowym odpowiadać mogły wszystkie osoby studiujące na Uniwersytecie Warszawskim, o tyle w dalszej części – wywiadach pogłębionych – brały już udział jedynie osoby LGBTQ. Zebrany w ten sposób materiał badawczy został poddany analizie a jego wyniki opublikowano w raporcie „Wyobcowane, wyobcowani”, który ukazał się dzisiaj. Tytuł raportu oddaje uczucie, o jakim często mówiły osoby nieheteronormatywne w perspektywie studiowania na UW. W rozmowach z badaczkami i badaczami podkreślały, że zazwyczaj nie wiedzą, jak reagować na sytuacje homofobiczne na uczelni ale i że czują, jakby nikomu na Uniwersytecie Warszawskim nie zależało na tym, by takie sytuacje wyeliminować. Brakuje im także przestrzeni i wydarzeń otwartych na osoby LGBTQ.

Raport możesz pobrać w PDF tutaj.

40 proc. studentek i studentów UW było świadkiem sytuacji, w której ktoś na Uniwersytecie Warszawskim publicznie wygłaszał homofobiczne stanowisko. To wzrost o 5 punktów procentowych w porównaniu z wynikami badania z 2011 roku. Co czwarta osoba stwierdziła także, że takie sytuacje zdarzały się często lub bardzo często.

– Najbardziej niepokojące dla nas są jednak sytuacje, gdy osoby LGBTQ doświadczają przemocy w sposób fizyczny – wyjaśnia Jej Perfekcyjność, autorka raportu z badania. – Spośród osób badanych aż 3 proc. było świadkiem lub ofiarą pobicia na UW. To bardzo niepokojąca liczba. 11 proc. respondentek i respondentów doświadczyło lub widziało sytuacje, w których ktoś być potrącany, szarpany lub uderzony z powodu swojej orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej na UW.

Tylko 14 proc. osób studiujących na UW nie zna na uczelni wyoutowanych osób LGBT. W porównaniu z rokiem 2011 odsetek ten zmalał o 4 punkty procentowe. Oznacza to, że osoby LGBT są coraz bardziej widoczne na uczelni i – jak można zakładać – coraz mniej obawiają się mówienia o swojej nieheteronormatywności. Warto zaznaczyć, że aż 2/3 osób studiujących na UW zna więcej niż 2 wyoutowane osoby LGBT. 54% badanych osób uważa, że wyoutowanie się na Uniwersytecie Warszawskim nie jest powodem dyskomfortu dla studentek i studentów. Co trzecia osoba badana jest przeciwnego zdania, zaś 14% respondentek i respondentów nie ma zdania na ten temat.

Podobnie, jak pięć lat temu, wskazano te wydziały i jednostki, które wydają się studentom i studentkom bardziej otwarte i te, które uważają za bardziej homofobiczne. Do tych przyjaźniejszych zaliczono m.in. Wydział Polonistyki, Instytut Kultury Polskiej, Instytut Filozofii, Instytut Etnologii

i Antropologii Kulturowej, Wydział „Artes Liberales”, Instytut Historii Sztuki czy też Instytut Socjologii. Do miejsc najmniej przyjaznych osobom LGBTQ zaliczono zaś Wydział Prawa i Administracji, Wydział Historyczny, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji oraz Wydział Pedagogiki.

– Te wskazania nie mają charakteru wiążącego i są dla nas jedynie „punktami zaczepienia” – wyjaśnia Jej Perfekcyjność. – Wśród rozmówczyń i rozmówców brakowało nam osób, studiujących na niektórych kampusach i stąd nie można nic powiedzieć o sytuacji w tych miejscach. Postaramy się zmienić to w kolejnych edycjach badania.

Badanie, przeprowadzone przez Queer UW jest jedyną tego typu inicjatywą w Polsce. Organizacja zachęca jednak inne uczelnie do realizacji podobnych przedsięwzięć. Niektóre publiczne uczelnie wyższe wyraziły już zainteresowanie tematem.

* * *

Badanie sytuacji osób LGBTQ studiujących na Uniwersytecie Warszawskim przeprowadzono w dniach 15 lutego-30 marca 2016 (część ilościowa) i 1-30 kwietnia 2016 (część jakościowa). W badaniu ilościowym, przeprowadzonym metodą CAWI, udział wzięło 325 osób. W badaniu jakościowym, przeprowadzonym metodą wywiadów pogłębionych, udział wzięło 16 osób.

Publikacja „Wyobcowane, wyobcowani. Raport z badań nad sytuacją osób LGBTQ studiujących na Uniwersytecie Warszawskim – edycja 2016” pod redakcją Jej Perfekcyjności dostępna jest nieodpłatnie on-line na stronie www.queer.uw.edu.pl (ISBN 978-83-932889-4-6) oraz w wersji drukowanej (978-83-932889-3-9).

Projekt zrealizowano dzięki dofinansowaniu z budżetu Samorządu Studentów UW.