(Foto)relacja z konferencji „Edukacja genderowa, edukacja seksualna….”

Blisko 80 osób wzięło dziś udział w konferencji „Edukacja genderowa, edukacja seksualna. W rocznicę awantury”. Dziękujemy za przybycie wszystkim panelistkom, panelistom i gościom wydarzenia.

Organizowana na Uniwersytecie Warszawskim konferencja okazała się wielkim sukcesem. Przybyłe osoby od samego rana do końca wydarzenia uczestniczyły w nim, czynnie włączając się w dyskusje. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie! Mamy nadzieję, że zaprezentowane referaty okazały się istotnym wkładem w wiedzę przybyłych osób i inspieracją do dalszych badań i poszukiwań.

Konferencję współfinansowano z budżetu Samorządu Studentów UW. Konferencja jest częścią Festiwalu Parady Równości 2015, którego pełen program znaleźć można na festiwal.paradarownosci.eu.