Śmierć Prezesy

23 kwietnia 2023 roku Jej Perfekcyjność odeszła do Utopii.


13 lat temu zainicjowała założenie Queer UW — obecnie najdłużej funkcjonującej uczelnianej organizacji studenckiej o charakterze queerowym, genderowym, feministycznym, równościowym w Polsce. Przez lata działalności zarówno, jako osobie prezesującej, jak i członkini wspierającej koła udało jej się przewodniczyć licznym aktywnościom naukowym dotykającym zagadnień związanych z osobami LGBTQIA+. Między innymi: spopularyzowała debatę na temat miejsca osób queerowych na uczelni, stworzyła realne pomoce w kreowaniu bezpiecznej, inkluzywnej, akceptującej i szanującej przestrzeni akademickiej, a także umożliwiła oraz zachęciła osoby studenckie do integracji, realizowania się aktywistycznie, naukowo i społecznie.


Dziękujemy.