UW będzie walczyć z homo-, bi- i transfobią

A wsparciem będzie Queer UW. Nasza osoba członkowska Magdalena Wrońska pojawia się w filmie promocyjnym akcji „Równoważni”, który porusza problem tych negatywnych zjawisk.

Film jest kolejnym z serii „Równoważni”, które od początku roku akademickiego 2019/2020 publikuje uczelnia. Dotychczasowe nagrania poruszały tematy m.in. niepełnosprawności, płci i pochodzenia. Te zjawiska już wcześniej cieszyły się zainteresowaniem władz uczelni.

Tematyka homo-, bi- i transfobii pojawia się jednak po raz pierwszy.

Bohaterką nagrania jest osoba członkowska Queer UW Magdalena Wrońska. W nagraniu wyjaśnia, czym są wspomniane zjawiska oraz jak mogą przejawiać się w środowisku akademickim. Dodaje, że nie trzeba być osobą LGBT, by paść ich ofiarą.

W filmie wspomina się Queer UW. Nasza organizacja od wielu lat próbowała zainteresować władze UW oraz samorządu studenckiego UW tematyką. Już w 2011 walczyłyśmy_liśmy o włączenie do dorocznego tzw. raportu studenckiego informacji nt. wyników badań dotyczących homo-, bi- i transfobii wśród osób studiujących na Uniwersytecie Warszawskim. Dotychczas temat ten nie był jednak poruszany.

W opisie filmu czytamy:

Orientacja seksualna jest jedną z tych cech osobistych, która najczęściej jest podatna na zachowania dyskryminacyjne. Magdalena Wrońska z działającej na Uniwersytecie Warszawskim organizacji studenckiej Queer UW tłumaczy, czym są homofobia, bifobia oraz transfobia oraz wskazuje, jak osoby narażone na dyskryminację ze względu na swoją orientację seksualną mogą szukać pomocy.

Film można zobaczyć m.in. tutaj:

Magdzie dziękujemy i gratulujemy!