Seminarium „Nie-binarny język polski” już 24 kwietnia na UW

Zapraszamy na otwarte seminarium naukowe poświęcone tematyce niebinarności płciowej w ujęciu językowym. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

24 kwietnia 2019
16:00-18:00
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, budynek samorządu, sala 100
tutaj

Góra-dół, prawo-lewo, przód-tył. Nasz świat zbudowany jest na prostych binarnych opozycjach, które ułatwiają nam jego zrozumienie ale zacierają tak naprawdę wielowymiarowość, która się w nim ukrywa.

Że świat płciowości człowieka nie jest po prostu podziałem na kobiece i męskie wiemy już od jakiegoś czasu. Badania na poziomie medycznym, społecznym, psychologicznym wyjaśniają nam, jak skomplikowanym zjawiskiem jest płeć. Coraz bardziej rozumiemy i coraz więcej wiemy na temat jej złożoności.

Język jednak – zwłaszcza język polski – bardzo niechętnie poddaje się zmianie. Wiemy jednak, jak ważne jest, by dostosować to, jak i co mówimy do zmieniającej się rzeczywistości. I dlatego poszukujemy wraz z zaproszonymi gośćmi odpowiedzi na pytanie, jak należy mówić, by język polski stał się bardziej niebinarny.

Na seminarium głos zabiorą:

mgr Katarzyna Dębska z wystąpieniem „Czy siostra musi być kobietą? Pomyśleć rodzinę poza binarnym podziałem płciowym”.
Język opisu relacji rodzinnych – zarówno w języku polskim, jak i w wielu innych językach europejskich – pozostaje głęboko zakorzeniony w binarnym podziale płciowym. Taka konstrukcja języka opisu rodziny uniemożliwia – a z pewnością w znacznym stopniu utrudnia – wyobrażenie sobie relacji rodzinnych, opartych na więziach pokrewieństwa i powinowactwa, bez ciągłego odnoszenia się do męskości i kobiecości jako alternatywy niepodlegającej dyskusji czy kwestionowaniu. Celem mojego wystąpienia będzie próba refleksji nad możliwościami wyjścia poza ów schemat, odwołując się do przykładów z życia społecznego oraz wybranych koncepcji z zakresu psychoanalizy.

mgr Misiek Szy z wystąpieniem „Niebinarnośc płciowa a formy nominalne języka polskiego”.
Wystąpienie będzie omówieniem kwestii rzeczowników i zaimków w języku polskim oraz prezentacją części wniosków z badania przeprowadzonego wśród polskojęzycznych osób niebinarnych płciowo. Osoby te dzieliły się swoimi doświadczeniami językowymi z badaczkami_ami. W prezentacji pojawi się także odniesienie do kwestii włączenia perspektywy transpłciowej do debaty o „równościowym/inkluzywnym języku”.

Projekt dofinansowano z budżetu Samorządu Studentów UW.

Grafika: CC0, Jej Perfekcyjność