Kody Genderu – pokaz filmu z przedmową

O co chodzi z tym genderem? Co właściwie znaczy to słowo? Skąd się wzięło? Dlaczego nie wolno/trzeba się go bać? Komu najbardziej na nim zależy? Jak go używać?

Dwudniowe wydarzenie „Kody Genderu” spróbuje odpowiedzieć na te pytania. Zapraszamy we wtorek 17 grudnia o 18:30 na pokaz filmu „Codes of Gender” z przedmową oraz na seminarium naukowe „Kody Genderu” w czwartek 19 grudnia o 16:30.

Krótkometrażowy film „Codes of Gender” (Kody gender) używa siatki pojęciowej Ervinga Goffmana, jednego z najbardziej wpływowych socjologów wszech czasów, do analizy przekazów reklamowych we współczesnych mediach. Wskazuje w ten sposób, jak jedna z najbardziej wpływowych form oddziaływania socjalizacyjnego kształtuje męskość i kobiecość.
Zgodnie z założeniami teorii Goffmana, film pokazuje, że płeć jest efektem zrytualizowanego perfomatywu, który kryje się m.in. w kulturze masowej, ukazując specyficzne pozy męskie i żeńskie. Dzieło stara się spojrzeć na reklamy nieco inaczej niż przyjęło się to robić – skupiając się na uprzedmiotowieniu i pięknie, by pokazać dwie, ściśle od siebie oddzielone tereny tego, co męskie i co kobiece.

Przemowę do filmu wygłosi Agnieszka Mrozik – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa w IBL PAN. Pod kierunkiem prof. Grażyny Borkowskiej obroniła w 2012 roku pracę o tożsamości Polek w literaturze kobiecej i dyskursie feministycznym po 1989 roku. Absolwentka warszawskiej polonistyki i amerykanistyki. Członkini zarządu Fundacji Gender Center. Redaktorka kwartalnika kulturalno-politycznego „Bez Dogmatu”. Publikowała w „Zadrze”, „Portrecie”, „LiteRacjach”, „Środkowoeuropejskich Studiach Politycznych”, „Mediach. Kulturze. Komunikacji Społecznej” oraz antologiach zbiorowych. Koordynatorka cyklicznych spotkań pt. Feminaria. Autorka książki „Akuszerki transformacji. Kobiety, literatura i władza w Polsce po 1989 roku” Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2012.

Miejsce: sala 200 (II piętro) w budynku Samorządu Studentów UW, Mały Dziedziniec UW, ul. Krakowskie Przedmieście 24

Projekt dofinansowano z budżetu Samorządu Studentów UW.

Wydarzenie na facebooku tutaj.