Tydzień Równości na Ursynowie 2011

Tydzień Równości na Ursynowie, organizowany przy pomocy Queer UW, rozpoczął się 4 czerwca br. Wydarzenie otworzył plenerowy pokaz filmu „Trans-america” w reż. Duncana Tuckera. Projekcję poprzedziły wystąpienia redaktora Jacka Żakowskiego z „Polityki” i Anny Grodzkiej z Fundacji Transfuzja. Tego samego dnia na ursynowskim ratuszu pojawiła się tęczowa flaga – symbol tygodniowego święta w tej dzielnicy.

Następnego dnia odbył się wernisaż wystawy prac młodych artystów, którzy w swojej twórczości zajmują się tematyką wykluczenia i dyskryminacji. W budynku Urzędu Dzielnicy zobaczyć można było prace m.in. Marty Zabłockiej i Katarzyny Szaulińskiej.

Poniedziałek poświęcony został sytuacji kobiet. W dyskusji pt. „Czy kobiety mają gorzej?” wzięli udział dr Agnieszka Graff (UW), Anna Laszuk z TOK FM i Piotr Pacewicz z „Gazety Wyborczej”. Podobne spotkanie pod tytułem „Czy równość się Ursynowowi opłaca?” odbyło się dzień później, także na terenie Urzędu Dzielnicy Ursynów. Wzięli w nim udział prof. Ireneusz Krzemiński i prof. Małgorzata Fuszara, całość moderował Robert Kulpa z University of London.

Środa została dedykowana osobom niepełnosprawnym. Po filmie przygotowanym przez Marka Sołtysa, znanego jako Szalony Wózkowicz, w debacie wzięli udział autor, sportowiec ze Stowarzyszenia Culani, przedstawiciele dzielnicy Ursynów oraz PFRON. Wspólnie zastanawiali się jak w życiu codziennym możemy pomagać i wyrównywać szanse osób niepełnosprawnych. Piątek dedykowano mniejszościom narodowym, etnicznym i religijnym. W spotkaniu poświęconym temu problemowi uczestniczyli Omena Mensah, Krystian Legierski, Kim Lee i dr Bożena Keff.
W czwartek i piątek w ursynowskich liceach przeprowadzono warsztaty antydyskryminacyjne. Miały one na celu uwrażliwienie młodzieży na problem dyskryminacji w ich otoczeniu.
W sobotę od 9: 00 do 11: 00 na parkingach przed centrami handlowymi na Ursynowie pojawił się specjalny tir, który miał na celu promocjęrówności oraz Ursynowa jako miejsca przyjaznego wszystkim.

Zależy nam aby Ursynów dawał przykład jak być miejscem nowoczesnym i otwartym, miejscem gdzie każdy bez względu na wiek, płeć, wyznanie, kolor skóry, orientacje seksualną czy niepełnosprawność będzie czuł się godnie.” – tłumaczy Piotr Guział, burmistrz dzielnicy.

 

Tegoroczny Tydzień Równości na Ursynowie był pierwszą w historii imprezą promującą równość finansowaną z pieniędzy samorządu terytorialnego.