Strategie Queer – informacje i program

Metodologią queer interesuje się coraz więcej polskich badaczek i badaczy, reprezentujących różne dziedziny humanistyki. W czerwcu 2011 roku Queer UW zorganizowało ogólnopolską konferencję „Strategie queer. Kulturowa i społeczna sytuacja osób nieheteroseksualnych i transpłciowych w perspektywie interdyscyplinarnej”, na której o wynikach swojej pracy opowiedziało ponad 30 osób: pracowników i pracowniczek naukowych, doktorantek i doktorantów, studentów i studentek.

Tak duże zainteresowanie konferencją sprawiło nam nie tylko prawdziwą satysfakcję, ale i pozwoliło sprawdzić się w roli organizatora poważnego wydarzenia naukowego.

WSPÓŁPRACA
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego
Genderowo-Queerowe Koło Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego

PATRONAT
Komisja Rektorska ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji UW

MATRONAT I PATRONAT MEDIALNY
feminoteka.pl
Gazeta Studencka
homiki.pl
innastrona.pl

POMOCNI
Hostel Krokodyl
EMMA Hostel
New World St. Hostel

KOMITET NAUKOWY
dr hab. Joanna Mizielińska, Instytut Socjologii SWPS
dr hab. Jacek Kochanowski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW
dr hab. Jan Potkański, Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki UW
dr Tomasz Basiuk, dyrektor Ośrodka Studiów Amerykańskich UW
dr Tomasz Sikora, Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

KOMITET ORGANIZACYJNY
mgr Mariusz Drozdowski / Jej Perfekcyjność, Instytut Socjologii UW (przewodniczący/a)
mgr Monika Kłosowska, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW
mgr Agata Stasińska, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW
Katarzyna Wiktorowicz, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW

PROGRAM KONFERENCJI

3 CZERWCA
Uniwersytet Warszawski, Mały Dziedziniec, budynek Samorządu Studentów, sala 200 (ul. Krakowskie Przedmieście 24)

09:30-10:00 Rejestracja uczestników i uczestniczek
10:00-11:00 Inauguracja

11:00-11:40 Tożsamość seksualna – biologia, fantazmat czy przeznaczenie? Dylematy Freuda teorii seksualności i płci, prof. dr hab. Paweł Dybel (IFiS PAN/ISNS UW)

11:40-12:00 Przerwa kawowa

12:00-13:00 sesja 1. Queerowe strategie aktywizmu (I)
– Polityka queer jako polityka różnicy i pożądania, dr Tomasz Sikora (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
– Od „Niech nas zobaczą” do „Miłość nie wyklucza”: Jak zmieniła się strategia LGBT w Polsce w ostatnich latach?, mgr Agata Stasińska (Uniwersytet Warszawski)
– Gender is burning… out. Polityka parodii między taktyką a strategią, Michał Gulik (Uniwersytet Jagielloński
13:00-14:00 sesja 2. Queerowe strategie aktywizmu (II)
– Centrum a peryferia. Pytanie o praktyczne zastosowanie teorii queer / kłir w działaniu społecznym, mgr Agata Chełstowska (Uniwersytet Warszawski)
– Być czy nie być queer. Perspektywy polskiego aktywizmu po 20 latach tzw. „wolności”, Agnieszka Weseli
– Lokalne debaty o seksualności – EuroPride i Pomada , mgr Justyna Struzik (Uniwersytet Jagielloński)

14:00-14:30 Przerwa

14:30-15:30 sesja 3. Metodologie queer
– Queer na obrzeżach. Krytyczne spojrzenie na polską antropologię, dr Monika Baer (Uniwersytet Wrocławski)
– A spanner in the work, czy(li) narzędzie w robocie. O użyciach i nadużyciach ujęć queerowych, dr Paulina Szkudlarek (Uniwersytet Jagielloński)
– Działaczka czy badaczka? Przymiarki do metodologii badań w świetle teorii queer, mgr Monika Kłosowska (Uniwersytet Warszawski)

15:30-16:30 Przerwa obiadowa

16:30-17:00 Piękna równość. Mikropolityki refleksyjności estetycznej, dr hab. Małgorzata Jacyno (IS UW)

17:00-17:30 Przerwa kawowa

17:30-18:30 sesja 4. Teoria queer – lokalne (re)interpretacje
– Coming out a queer: kontekst amerykański, kontekst polski, dr Tomasz Basiuk (Uniwersytet Warszawski),
– Queer studies a la francaise. Idee – ludzie – zjawiska, dr Wojciech Śmieja (Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach)
– Decentralizując zachodnie seksualności mgr Robert Kulpa (University of London), dr hab. Joanna Mizielińska (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej)

4 CZERWCA
Ośrodek Studiów Amerykańskich UW, sala 314 i 319 (al. Niepodległości 22)

09:30-10:00 Rejestracja uczestników i uczestniczek

10:00-11:00 sesja 5. Narracje i ekspresje (nie)tożsamości (I), sala 314 OSA UW
– Osoby LGBTQ i religia: wstęp do badań socjologicznych, dr Dorota Hall (Polska Akademia Nauk)
– Definiowanie aseksualności przez użytkowników forum internetowego SEA (sieci edukacji aseksualnej), Katarzyna Harężlak (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
– Ekspresja tożsamości użytkowników gejowskich portali randkowych, mgr Wojciech Rafałowski (Uniwersytet Warszawski)

11:00-12:00 sesja 6. Narracje i ekspresje (nie)tożsamości (II), sala 314 OSA UW
– Jak działa tożsamość. Strategie narracyjne i polityczne osób trans w Polsce, mgr Maria Dębińska (Szkoła Nauk Społecznych PAN)
– (Nie)tożsamość queer – rzecz o gejowskiej refleksyjności, mgr Bartłomiej Lis (Uniwersytet Wrocławski)
– Metal gender. Płeć maszyny a dyskurs posthumanistyczny, Szymon Adamczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

10:00-11:00 sesja 7. Queerując akademię, sala 319 OSA UW
– Dewianci na UW – Sytuacja studentów LGBTQ na Uniwersytecie Warszawskim. Przedstawienie wyników raportu „Przemilczane, Przemilczani”, Adrian Kozłowski (Uniwersytet Warszawski)
– Sytuacja studentów LGTB w brytyjskim szkolnictwie wyższym – stan obecny i perspektywy w kontekście Equality Act 2010, Olga Anna Czeranowska (Uniwersytet Warszawski)
– Konstrukcja, trafność i rzetelność skali do pomiaru uprzedzeń seksualnych wobec gejów i lesbijek , dr Michał H. Chruszczewski, Karolina Nowak (Uniwersytet Warszawski)

11:00-12:00 sesja 8. Różne perspektywy Queer, sala 319 OSA UW
– BI QUEER! Perspektywa biseksualna w strategiach queer, mgr Łukasz Kupiec (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
– Czy lesbijka może być ikoną buntu?, Marzena Lizurej
– Cała reszta. O tych, którzy przechodzą (przez) ludzkie pojęcia, dr Tomasz Kaliściak (Uniwersytet Śląski)

12:00-12:30 Przerwa kawowa

12:30-13:00 Queerowe małżeństwa. Nadal subwersja czy tylko normalizacja?, dr Ewa Hyży (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), sala 314 OSA UW

13:00-13:45 sesja 9. Queerując rodzinę, sala 314 OSA UW
– Niemonogamia jako forma wychodzenia poza heteronormatywność, mgr Katarzyna Michalczak (Uniwersytet Warszawski)
– Kultura Queer jako laboratorium przemian społecznych, dr Sebastian Michalik (Uniwersytet Warszawski)

13:45-14:00 Przerwa

14:00-15:00 sesja 10. Instytucje vs. queer (I), sala 314 OSA UW
– Zabieg „chirurgicznej zmiany płci” oraz zmiany płci w akcie urodzenia w przypadku osób transseksualnych – uwagi de lege lata i de lege ferenda, Maksymilian Szeląg–Dylewski (Uniwersytet Jagielloński)
– Kodeks pracy a ochrona praw osób transseksualnych. Wybrane zagadnienia na tle prawa UE, mgr Aleksandra Szczerba (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
– „Alek moglibyście sobie darować”/Aldona – „wypierdalaj stąd, pedale”. Rozważania o mowie nienawiści, mgr Aleksander Wasiak-Radoszewski (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej)

15:00-16:00 sesja 11. Instytucje vs. queer (II), sala 314 OSA UW
– Przychodzi lesbijka/gej/trans do lekarza. Queerowanie służby zdrowia – problemy, strategie, perspektywy, mgr Jej Perfekcyjność/Mariusz Drozdowski (Uniwersytet Warszawski)
– (Nie)widoczność: „passing” a nie/normatywność osób trans w Polsce, mgr Michał Pelczar (Uniwersytet Śląski)

14:00-15:00 sesja 12. Ekonomie queer, sala 319 OSA UW
– Ekonomia w polskich badaniach inspirowanych teorią queer, dr Ewa Majewska (Uniwersytet Jagielloński).
– Perspektywy radykalnej polityki queer we współczesnym systemie-świecie, mgr Rafał Majka (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
– Tolerancja – polityka wykluczenia czy warunek dialogu społecznego, mgr Tomasz Jarymowicz (Uniwersytet Opolski)

15:00-16:00 sesja 13. Queer w tekstach kultury, sala 319 OSA UW
– Między hetero- a homonormatywnością. Dylematy tożsamościowe w Contra natura Álvaro Pombo i Huesos de Sodoma Luisa Antonia de Villeny, mgr Łukasz Smuga (Uniwersytet Wrocławski)
– Obraz samych siebie w popkulturowej polskiej powieści lesbijsko-gejowskiej, mgr Marcin Kołakowski (Uniwersytet Warszawski)
– „Zdaje się, że to trzech mężczyzn odjeżdża: panna dr. Sadowska, jej towarzysz i stangret” – proces dr. Zofii Sadowskiej w relacji prasy „czerwonej”, Wojciech Szot (Uniwersytet Warszawski)

16:00 Zakończenie konferencji

plakat_strategie