Zapraszamy na konferencję „Strategie queer 2″

Znamy program zaplanowanej na 2-3 czerwca 2016 konferencji „Strategie queer 2″. Ruszył także formularz rejestracyjny dla osób zainteresowanych uczestnictwem w wydarzeniu.

/// O KONFERENCJI

Queer studies, interdyscyplinarne badania nad problematyką nienormatywności płciowej, seksualnej i cielesnej, rozwijają się od lat dziewięćdziesiątych minionego wieku przyczyniając się do lepszego zrozumienia napięć pomiędzy normatywnymi wzorcami cielesności, płci i seksualności a nienormatywnością.  Ponieważ cielesność, płeć i seksualność uwarunkowane są społecznie, kulturowo, polityczne, prawnie i ekonomicznie, badania te prowadzone są  w powiązaniu z różnymi obszarami wiedzy naukowej.  Obecne w polskiej nauce od lat dwutysięcznych podejście queer stało się ważnym narzędziem badań socjologicznych, filozoficznych, kulturoznawczych i antropologicznych, filozoficznych, literaturoznawczych, językoznawczych, prawnych i wielu innych, dostarczając niezwykle użytecznych narzędzi do opisu sytuacji osób nieheteroseksualnych i transpłciowych w naszej części świata i wskazując na możliwe perspektywy zmian. Badaniom queer poświęcono liczne prace licencjackie i magisterskie, rozprawy doktorskie i habilitacyjne.

Tytułowe „strategie queer” odnoszą się przede wszystkim do strategii badawczych, a więc do kwestii metodologicznych i teoretycznych, mających jednak przełożenie na sprawy bardzo praktyczne. Dlatego „strategie queer” dotyczą także rozwiązań prawnych, podejmowanych działań politycznych, języka używanego w debacie publicznej oraz sposobów przedstawiania cielesności, seksualności i płci.

Celem drugiej konferencji poświęconej strategiom queer zorganizowanej przez koło naukowe Queer UW jest ukazanie różnorodności polskich przedsięwzięć badawczych w zakresie queer studies, ze szczególnym uwzględnieniem badań studenckich i doktoranckich wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat. Pozwoli to na uchwycenie rozwoju tych badań w Polsce i wskaże perspektywy na kolejne lata.

Konferencja przypada w pięciolecie koła naukowego Queer UW i odbywa się w pięć lat po pierwszej konferencji „Strategie queer”. Jest jednocześnie konferencją na dziesięciolecie czasopisma naukowego „InterAlia”, którego redakcja jest współorganizatorem konferencji. Zbiega się także z czterdziestoleciem Ośrodka Studiów Amerykańskich UW, będącego jednym ze sponsorów konferencji, i  z dwustuleciem Uniwersytetu Warszawskiego.

Po konferencji planowane jest wydanie punktowanej publikacji.

/// MIEJSCE

Uniwersytet Warszawski, Kampus Główny (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)
Budynek Samorządu Studentów UW (po prawej za Bramą Główną)
II piętro, sala 200

/// PROGRAM KONFERENCJI

// 2 CZERWCA – CZWARTEK

9.00-9.30 Rejestracja uczestników i uczestniczek

9.30- 10.00 Otwarcie i przywitanie
10.00-10:20 Opening remarks – Dr Antke Engel (Institute for Queer Theory, Berlin)
10:20-10:40 Ogłoszenie wyników Badania sytuacji osób LGBTQ studiujących na Uniwersytecie Warszawskim 2016 (Queer UW)

10.40-11.50 Sesja 1. Przełomy wieków

* Nie chodzi (tylko) o seks – różnorodność postrzegania praktyk BDSM w świetle współczesnych badań socjologicznych i psychologicznych – mgr Agnieszka Kaczmarczyk (Uniwersytet Warszawski)
* „Okno na świat” – westernizacja i komodyfikacja seksualności a drag w Polsce na przełomie wieków – mgr Ludmiła Janion (Uniwersytet Warszawski)
* Homoseksualista w konserwatywnej strategii Kremla – mgr Wojciech Sitarz (Uniwersytet Wrocławski)
* Dyskusja

11.50- 12.10 Przerwa kawowa

12:10-13:50 Sesja 2. Deviance Studies

* Wprowadzenie – dr Krystyna Mazur (Uniwersytet Warszawski)
* A Queer Method? Samuel Delany’s Empiricism and the History of Deviance Studies – prof. Heather Love (University of Pennsylvania)
* Dyskusja

13.50 – 14.25 Przerwa obiadowa

14:25 – 15:50  Sesja 3. Narracje i ekspresje (nie)tożsamości

* Not exactly… Smashing the Gender Binary at the Academy of Fine Arts in Vienna – mgr Kamil-Julian (Academy of Fine Arts, Vienna)
* Ich własny margines? Doświadczanie i tworzenie przestrzeni miejskiej Warszawy przez osoby niehetero/niecisnormatywne – mgr Agnieszka Weseli (Uniwersytet Warszawski)
* Jak zostać aseksualist(k)ą? Wolny wybór a tworzenie tożsamości aseksualnej – mgr Anna Kurowicka (Polska Akademia Nauk)
* Dyskusja

15:50-16:10 Przerwa kawowa

16:10-18.00 – Sesja 4. Historia squeerowana

* Cruising the 1970s. – dr hab. Tomasz Basiuk (Uniwersytet Warszawski)
* „Leczenie jest możliwe i skuteczne”? Homoseksualizm w polskich długich latach 70. – dr hab. Agnieszka Kościańska (Uniwersytet Warszawski)
* „Co to znaczy tolerancja?” – kontekst społeczny i tło prasowe dla akcji „Niech nas zobaczą” oraz jej wpływ i znaczenie w późniejszych latach – mgr Mateusz Myślicki (Uniwersytet Wrocławski)
* Troskliwe oko władzy. Archiwa „Hiacynt”, gorączka archiwum i metodologia queer – dr Ewa Majewska (ICI Berlin)
* Dyskusja

 

// 3 CZERWCA – PIĄTEK

9.00-9.30 Rejestracja uczestników i uczestniczek

9.30-10.55 – Sesja 5. (Nie)binarne (pr)opozycje

* True-trans czy gender-queer? Wpływ paradygmatu badawczego na konstrukcję (nie)tożsamości genderowej osób transpłciowych – dr Anna Kłonkowska (Uniwersytet Gdański)
* Queer biology? – mgr Monika Folkierska-Żukowska (Uniwersytet Warszawski)
* Queer and Religion – beyond the binary? – mgr Marcin Sroczyński (Uniwersytet Warszawski)
* Seksualność niepełnosprawnych intelektualnie z perspektywy teorii queer – mgr Marta Jurczyk, (Uniwersytet Gdański)
* Dyskusja

10.55-11.10 Przerwa kawowa

11.10-12.30 Sesja 6. Instytucje vs queer

* Trudne sprawy, czyli o przemocy symbolicznej i fizycznej w środowisku LGBT/Q – dr hab. Tomasz Sikora (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
* LGBT-friendly workplace. How does the situation in Polish companies look like? – mgr Jej Perfekcyjność (Uniwersytet Warszawski)
* Bash back is dead, bash back forever! – Praktykowana negatywność i życie jako rewolta – Agata Ambroziak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza / Kolektyw KŁAK)
O heteronormatywności i jej przemilczaniu w ustawie o świadczeniach rodzinnych w Polsce – mgr Anna Kasten (Techniczny Uniwersytet Berlin)
* Dyskusja

12.30-12.45 Przerwa kawowa

12.45-14.10 Sesja 7. (Nie)metodologia

* Libido, Sublimacja i Kultura (Re)Produktywności: Freud/Edelman – dr Przemysław Uściński
* Utuczony schorowany queer, czyli perspektywa fat queer studies and disability studies w badaniach nad nienormatywnym ciałem – mgr Marta Usiekniewicz (Uniwersytet Warszawski)
* Między analizą dyskursu a podejściem intersekcjonalnym: badania na temat chrześcijan LGBT w Polsce – dr Dorota Hall (Polska Akademia Nauk)
* Przeciw metodologii – mgr Monika Kłosowska (Uniwersytet Warszawski)
* Dyskusja

14.10-14.50 Przerwa obiadowa

14.50- 15.45 – Sesja 8. Queerowe percepcje zmysłowe

* Pamiętnik z okresu queerowego dojrzewania. Narracje paranoiczne u wczesnego Gombrowicza – dr Błażej Warkocki (Uniwersytet im. A. Mickiewicza)
* Budowanie bezpieczniejszych queerowych przestrzeni poprzez dźwięk – mgr Zofia Hołubowska (Academy of Fine Arts Vienna)
* Dyskusja

15.45 Zakończenie konferencji

/// KOMITET NAUKOWY

dr hab. Tomasz Basiuk (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Danuta Duch-Krzystoszek (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)
dr hab. Dominika Ferens (Uniwersytet Wrocławski)
prof. Ireneusz Krzeminski (Uniwersytet Warszawski)
dr Krystyna Mazur (Uniwersytet Warszawski)

/// ORGANIZATORKI_ZY

– Queer UW (www.queer.uw.edu.pl)
– „InterAlia” (www.interalia.org.pl)

/// WSPARCIE

– Ośrodek Studiów Amerykańskich UW (www.asc.uw.edu.pl)
– Fundacja Wolontariat Równości (www.wolontariatrownosci.pl)
– Samorząd Studentów UW (www.samorzad.uw.edu.pl)