W marcu przedmowę do filmu „100 dni do rozkazu” wygłosi dr hab. Lech Nijakowski

Queerowy Klub Filmowy zaprasza 24 marca o 17:00 na pokaz filmu eksperymentalnego „100 dni do rozkazu”, który dotyka tematyki seksualności i wojskowości.

▶️ ZSRR, początek lat 90-tych, wojsko, historia młodych rekrutów, którzy na bok schować muszą swoją seksualność i zmierzyć się z pełną przemocy codziennością. Film pełen jest niepokoju, rozedrgania i naturalistycznych scen z życia codziennego żołnierzy. Wszystkie „momenty” pokazane zostały w sposób metaforyczny, niedosłowny – za pomocą uśmiechów czy gestów.
Film powstawał w ostatnich miesiącach istnienia Związku Radzieckiego. Rosyjska cenzura skutecznie zakopała go aż na pięć lat, dlatego też swoją światową premierę miał dopiero w 1995 roku na Festiwalu Filmowym w Berlinie.

👨‍🏫 Film poprzedzi przedmowa naszego gościa – dra hab. Lecha Nijakowskiego.
Lech Nijakowski studiował na Uniwersytecie Warszawskim w ramach MISH, ukończył filozofię i socjologię. Magisterium na temat animozji narodowościowych na przykładzie Niemców na Śląsku zostało wyróżnione nagrodą im. Floriana Znanieckiego II stopnia. W 2005 obronił na UW pracę doktorską napisaną pod kierunkiem Aleksandry Jasińskiej-Kani pt. „Konflikty narodowościowe i etniczne w wymiarze symbolicznym” na temat symbolicznego wymiaru sporów o pomniki, groby, miejsca święte, rocznice wydarzeń historycznych, obecność w przestrzeni publicznej języka mniejszości. W 2014 został doktorem habilitowanym nauk humanistycznych po obronie rozprawy pt. „Rozkosz zemsty”. Socjologia historyczna mobilizacji ludobójczej. Pracował jako adiunkt w Instytucie Socjologii UW i kierownik Zakładu Socjologii Ogólnej. W 2019 powołano go na stanowisko profesora Uniwersytetu Warszawskiego.Jest zastępcą redaktora naczelnego „Res Humana”, sekretarzem Towarzystwa Kultury Świeckiej, redaktorem naczelnym kwartalnika naukowego „Rubikon” (ukazującego się od 1998). Pracuje w Instytucie Socjologii UW i w Collegium Civitas.


◼️◼️◼️

▶️ Zapraszamy na bezpłatny pokaz filmu, poprzedzony wystąpieniem dra hab. Lecha Nijakowskiego. Rozmowę poprowadzi Jej Perfekcyjność.

◼️◼️◼️

▶️ Sala 200 znajduje się na II piętrze Małego Dziedzińca na Kampusie Głównym UW, ul. Krakowskie Przedmieście 24 w budynku Samorządu Studentów UW.
♿️ Budynek dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.
💲 Wstęp wolny.

◼️◼️◼️
💰 Wydarzenie dofinansowano z budżetu Samorządu Studentów UW.
📸 fot. Jej Perfekcyjność, materiały prasowe