Konferencja „Marginesy wykluczenia. Polskie, europejskie i globalne aspekty zjawiska wielokrotnego wykluczenia i marginalizacji społecznej”

Zapraszamy serdecznie 30 maja na konferencję „Marginesy wykluczenia. Polskie, europejskie i globalne aspekty zjawiska wielokrotnego wykluczenia i marginalizacji społecznej”, która odbędzie się w godzinach 9:00-17:00 w sali numer 1 w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW (ul. Nowy Świat 67). Wstęp na wydarzenie jest wolny.

Linki:
Wydarzenie na facebooku TUTAJ

O konferencji:
Posiadane przez ludzi tożsamości tworzą sieci powiązań, nakładając się na siebie i umiejscawiają jednostkę w binarnym systemie większość-mniejszość, swój-obcy, adekwatna-inna, dobra-zła. Grupy mniejszościowe same w sobie także nie są jednorodne: ich wewnętrzne zróżnicowanie powoduje, że także w nich mają miejsce napięcia związane z „uprzywilejowaniem” i wykluczeniem. Do im większej liczby mniejszościowych grup należy jednostka, tym większe szanse doświadczenia dyskryminacji wielokrotnej. Kimberlé Crenshaw, amerykańska badaczka i profesorka prawa, idąc tropem Czarnych amerykańskich feministek, wprowadziła pod koniec lat 80. XX wieku do swojej pracy naukowej pojęcie intersekcjonalności (intersectionality, od ang. intersection – skrzyżowanie), wykorzystane w owym czasie do opisu przecinania się kategorii rasy i gender, oraz zdefiniowała dyskryminację wielokrotną (multiple discrimination). W centrum analizy intersekcjonalnej znajdują się powiązania między płcią kulturową, rasą, etnicznością, (niepełno)sprawnością, orientacją seksualną, klasą, narodowością itp.
Wykluczenie społeczne może odnosić się do procesu wykluczania jednostek i grup albo do stanu wykluczenia. Wykluczenie jest rozumiane jako niemożliwość bycia uczestnikiem ważnych społecznie aspektów życia społecznego, jak gospodarcze, polityczne czy kulturowe.

Program:

08:30-09:00 Rejestracja uczestniczek i uczestników

09:00-09:15 Otwarcie konferencji

Blok I. (Trans)seksualność

09:15-09:30 mgr Mateusz Król (Uniwersytet Śląski w Katowicach) Trans też człowiek! Czyli problemy z przestrzeganiem praw człowieka osób transseksualnych

09:30-09:45 Paulina Janczyk (Uniwersytet Warszawski) Na marginesach płci. Raport z badania osób transseksualnych

09:45-10:00 mgr Łukasz Paszkowski (Uniwersytet Warszawski) Na obrzeżach identyfikacji. Rzecz o osobach (nie)biseksualnych w Polsce

10:00-10:15 mgr Ewelina Szurgot-Prus (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) Ageizm versus seksualność. Wykluczenie ze względu na wiek

10:15-10:35 Dyskusja

10:35-10:55 przerwa kawowa

Blok II. Kobiecość wykluczona

10:55-11:10 dr Sylwia Michalska (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN) Różne wymiary wykluczenia kobiet wiejskich – przeszłość i teraźniejszość

11:10-11:25 mgr Lenka Doležalová (Uniwersytet Masaryka w Brnie, Czechy) Wykluczanie kobiet w języku: przejawy seksizmu językowego na materiale języków polskiego, czeskiego i rosyjskiego

11:25-11:40 mgr Agata Pospieszynska (Uniwersytet Łódzki) Na granicy kultur – twórczość Yaminy Benguigui

11:40-12:00 dr hab. Danuta Duch-Krzystoszek (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie), Beata Fiszer Przedmioty i podmioty wykluczenia w polskim feminizmie

12:00-12:20 Dyskusja

12:20-12:50 przerwa obiadowa

Blok III. Społeczne konteksty wykluczenia

12:50-13:05 dr Tomasz Paklepa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) Marzenia dzieci wiejskich Lubelszczyzny w życzeniach do świętego Mikołaja

13:05-13:20 mgr Joanna Bożek (Uniwersytet Gdański) Dorosłe Dzieci Osób chorych na Stwardnienie Rozsiane-implikacja jednostki chorobowej rodzica a doświadczenia okresów rozwojowych dziecka

13:20-13:35 mgr Diana Aksamit-Staszkievicz (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie) Tożsamość osób z niepełnosprawnością intelektualną a wykluczenie społeczne

13:35-13:50 Monika Ambroziak (Uniwersytet Warszawski) Hafu – wykluczenie półkrwi Japończyków w Japonii

13:50-14:10 Dyskusja

14:10-14:30 przerwa kawowa

Blok IV. Medycyna, intersekcjonalność i dyskurs

14:30-14:50 dr Robert Kowalczyk, mgr Tomasz P. Potaczek (Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego) Wykluczenie psychospołeczne i seksualne osób chorych somatycznie i seniorów mieszkających w domu pomocy społecznej

14:50-15:05 mgr Marta Dora (Uniwersytet Jagielloński) Masochizm i wykluczanie z normy. Społeczne konsekwencje rozstrzygnięć seksuologicznych

15:05-15:20 dr Dorota Hall (Instytut Filozofii i Socjologii PAN) Badanie intersekcjonalności versus intersekcjonalność w badaniach: zapiski na marginesie własnych badań socjologicznych

15:20-15:35 mgr Adrianna Jackowiak (Uniwersytet Adama Mickiewicza) Społeczne produkowanie niewyrażalności – zarys problematyki dyskursywnego wykluczenia oraz kulturowego wyparcia problemu lagrowej homoseksualności w kontekście badańhistorycznoliterackich

15:35-15:55 Dyskusja

15:55-16:00 Zakończenie konferencji

Komitet naukowy:
– dr hab. Danuta Duch–Krzystoszek (Zakład Metod Badań Społecznych i Ewaluacyjnych Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)
– dr hab. Jacek Kochanowski (Ośrodek Badań Społecznych nad Seksualnością Uniwersytetu Warszawskiego)
– dr n. med. Robert Kowalczyk (Zakład Seksuologii Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)

Organizator:
Queer UW