Islam a queer – informacje i program

Zapraszamy serdecznie na konferencję „Islam a queer. Nieheteronormatywność w kulturach muzułmańskich”, która odbędzie się 8 maja 2012 na Uniwersytecie Warszawskim.

Konferencja odbędzie się w sali 200 (II piętro) budynku Samorządu Studentów UW (Kampus Centralny, Mały Dziedziniec) i rozpocznie się o godzinie 10.00.

Program konferencji

09:30-10:00 Rejestracja uczestników i uczestniczek

10:00-10:15  Uroczyste otwarcie konferencji

10:15-11:30 PANEL 1. O sobie i o nich – konstruowanie dyskursu wokół LGBTQ
– Muzułmańscy uchodźcy ze względu na orientację seksualną – doświadczenia hiszpańskie
mgr Gaweł Walczak (Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski)
– The queer not so much queer. Dyskursu o nieheteroseksualności w jordańskim magazynie „My.Kali”
mgr Małgorzata Grzegorek (Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa)
– Gejowskie portale randkowe w świecie znormalizowanym. Doświadczenia polskie a świat islamu
mgr Wojciech Rafałowski (Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski)
– Dyskusja

11:30-11:45 Przerwa

11:45-13:20 PANEL 2. Queer w państwach muzułmańskich – zróżnicowanie regionalne
– Kobiecy mężczyźni, czyli hausańscy ‘yan daudu
dr Izabela Will (Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski)
– Między akceptacją a wykluczeniem: transseksualizm w Islamskiej Republice Iranu
mgr Piotr Bachtin (Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski)
– Między islamem a permisywnością: przekraczania granic heteronormatywności we współczesnej Malezji
dr Katarzyna Górak-Sosnowska (Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski)
– Okcydentalność teorii queer: o konieczności regionalizacji
mgr Jej Perfekcyjność/Mariusz Drozdowski (Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski)
– Dyskusja

13:20-13:50 Przerwa kawowa

13:50-15:05 PANEL 3. Odmienne światy, odmienna mowa – języki społeczności LGBTQ
– Upadłe anioły – hidźry i ich tajemny język
mgr Urszula Musyl (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej)
– Celowa niezrozumiałość. Gejowski język arabski z Syrii
dr Maciej Klimiuk (Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski)
– O sprawnych językach gejów
Daniel Brzeszcz (Kolegium Międzywydziałowych Indywiudalnych Studiów Humanistycznych, Uniwersytet Warszawski)
– Dyskusja

15:05-15:20 Przerwa

15:20-16:35 PANEL 4. Nieheteronormatywność na Bliskim Wschodzie – ujęcie historyczne
– Hermafrodyci w średniowiecznym prawie muzułmańskim
prof. Katarzyna Pachniak (Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski)
– Lojalność i liminalność: Praktyczne i symboliczne uwarunkowania obecności eunuchów na muzułmańskim Bliskim Wschodzie
mgr Joanna Musiatewicz (Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski)
– Homoseksualność w świecie islamu – opinia staropolska
mgr Kamil Frejlich (Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski)
– Dyskusja

16:35-16:45 Zakończenie konferencji